Now showing items 1-20 of 36

 • Energetické zásobování horské chaty 

  Flöhsler, Tomáš
  Cílem této diplomové práce je navrhnout systém energetického zásobování pro dodávku elektrické a tepelné energie rekreačnímu objektu. Návrh systémů zásobování spočívá v tom, že se přechází z elektrické sítě na alternativní ...
 • Hodnocení efektivity využití odpadů k výrobě energie 

  Klimek, Petr
  Diplomová práce se zabývá problematikou hodnocení efektivity využití komunálních odpadů k výrobě energie. Na základě legislativy platné v EU je shrnuta metodika hodnocení zařízení jako energetické využívání odpadů. V práci ...
 • Jaderné reaktory pro novou výstavbu v České republice 

  Brunčiaková, Miriama
  Táto bakalárska práca sa zaoberá jadrovými reaktormi v prevádzke, vo výstavbe alebo v plánovanej výstavbe. Je to veľmi aktuálna téma. Samotná Česká republika rieši otázku výstavby nových jadrových blokov, konkrétne pre ...
 • Koncepce výměníku pro IMSR reaktor 

  Števanka, Kamil
  Cílem práce bylo vytvořit základní koncept integrovaného výměníku tepla pro solí chlazený reaktor vyvíjený společností Terrestrial Energy s využitím programu Promex. První kapitola se zabývá historií a současnou situací v ...
 • Kondenzační parní turbina 

  Kracík, Petr
  Diplomová práce na téma Kondenzační parní turbína se zabývá bilančním výpočtem tepelného schématu s kondenzační parní turbínou K55 a jejím návrhem. Tato turbína, s pěti neregulovanými odběry a přetlakovým typem lopatkování, ...
 • Konstrukce uzávěru s tuhnutím pracovní látky 

  Zeman, Radek
  Tato bakalářská práce se zabývá praktickým návrhem uzávěru s tuhnutím pracovní látky pro jaderná zařízení z hlediska výpočtového i konstrukčního. Úvodem jsou stručně popsány technologie jaderných reaktorů na rychlých ...
 • Konstrukční návrh zařízení pro studijní účely krize varu 

  Vojáčková, Jitka
  Tato diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem zařízení pro studijní účely krize varu. V první části je vysvětlena problematika krize varu a jsou zde příklady experimentálních zařízení ve světě. V další části je ...
 • Mezivýměník tepla sodík - sodík 

  Kupčík, Petr
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou mezivýměníků tepla v jaderných elektrárnách. První část je věnována analýze a rozdělení konstrukčních provedení mezivýměníků u komerčních a experimentálních elektráren. V další ...
 • Měření a analýza kinematických vlastností zavěšení formule Student Dragon 1 

  Martinec, Jiří
  Tato diplomová práce se zabývá vlivem výrobních nepřesností prostorového trubkového rámu na kinematiku zavěšení vozidla Formule Student Dragon 1. S využitím moderních 3D digitalizačních zařízení v podobě optických skenerů ...
 • Měření těsnosti hermetických prostor na JE 

  Sklenár, Ondrej
  Táto diplomová práca na sa zaoberá meraním tesnosti hermetických priestorov na jadrovej elektrárni v rámci zvyšovania bezpečnosti. Popisuje usporiadanie a funkciu tohto priestoru – primárny okruh JE s reaktorom VVER 440/213, ...
 • Modely a analýzy v kontejnmentovém systému s potlačením tlaku při haváriích s únikem chladiva 

  Studýnka, Radim
  Tato diplomová práce se zabývá kontejnmentovými systémy s potlačením tlaku při haváriích s únikem chladiva. Zaměřuje se na ochranné obálky elektráren s reaktory VVER-440/V-213. Je zde popsán průběh havárie s únikem chladiva. ...
 • Modifikace utěsnění víka primárního kolektoru PG VVER 1000 

  Pransperger, Jan
  Tato diplomová práce se zabývá záměnou těsnění víka primárního kolektoru parního generátoru reaktoru VVER 1000. Původní těsnění pomocí niklových kroužků je nahrazeno hřebenovým těsněním s expandovaným grafitem. V práci ...
 • Modifikace utěsnění víka primárního kolektoru PG VVER 440 

  Blažková, Eva
  Cílem této diplomové práce je řešení problematiky, týkající se utěsnění víka primárního kolektoru parogenerátoru bloku jaderné elektrárny typu VVER 440. Tyto parogenerátory jsou těsněny v původním provedení niklovými ...
 • Možnosti aplikace systémů s akumulací tepla v jaderné energetice 

  Sklenářová, Lenka
  Tato diplomová práce se zabývá aplikací systémů s akumulací tepla v jaderné energetice; respektive v jaderných elektrárnách. Jedná se především o pasivní havarijní systémy, které mají za úkol akumulovat uvolňované teplo v ...
 • Možnosti vnějšího dochlazování tlakové nádoby při havárii s roztavením aktivní zóny 

  Hanuš, Jan
  Havárie v jaderné elektrárně Fukushima Daiichi nám ukázala, že mohou nastat situace, při kterých nelze úspěšně dochlazovat aktivní zónu reaktoru. Tyto situace mohou nastat pokud se sejde více elementů jako bylo například ...
 • Možnosti zvyšování jaderné bezpečnosti pro koncept pasivního systému s ledními kondenzátory v případě LOCA hávárie 

  Pluške, Zbyněk
  Diplomová práce pojednává o bezpečnostních systémech jaderné elektrárny, především pasivní ochrany kontejnmentu. Ta má za úkol snížit nárůst tlaku během LOCA. Zabývá se určitým typem pasivní ochrany, a to ledovým kondenzátorem. ...
 • Návrh Kalinova cyklu a určení hlavních rozměrů jeho tepelné turbiny pro geotermální elektrárnu. 

  Luermann, Július
  Tato diplomová práce se zabývá Kalinovým cyklem, tedy tepelným oběhem, ve kterém je jako pracovní médium použita směs čpavku a vody. První část práce nás seznamuje s Kalinovým cyklem, uvádí jeho výhody a nevýhody a vlastnosti ...
 • Návrh malého jaderného reaktoru pro účely dodávek tepla 

  Bobčík, Marek
  Úkolem této diplomové práce je posouzení vhodnosti využití malého jaderného reaktoru pro účely dodávek tepla. Toto řešení je dimenzováno především pro menší města. Jsou analyzovány veškeré potřeby dodávky tepla s následným ...
 • Návrh zařízení pro havarijní chlazení tlakové nádoby reaktoru 

  Katzer, Milan
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem experimentálního zařízení pro havarijní chlazení tlakové nádoby reaktoru (TNR). V úvodních kapitolách jsou teoretické informace o různých možnostech chlazení roztaveného kória z pohledu ...
 • Neúspěšné koncepce spalovacích motorů 

  Martinec, Jiří
  Tato bakalářská práce je zaměřena na studium neúspěšných koncepcí spalovacích motorů. Udává stručný přehled slepých cest ve vývoji spalovacích motorů, třídí je dle použitých konstrukčních řešení, zároveň vyjmenovává možné ...