Now showing items 1-6 of 6

 • Fluidní kotel CFB na spalování dřevní biomasy o parametrech páry 150 t/h; 9,3 MPa; 530 °C 

  Martinek, Jan
  Tato diplomová práce se zabývá kontrolním výpočtem fluidního kotle na biomasu s cirkulující fluidní vrstvou. V úvodu jsou stručně teoreticky představeny fluidní kotle a vysvětleno co je biomasa. Dále je stechiometrický ...
 • Kogenerace 

  Martinek, Jan
  Tato bakalářská práce má za úkol zpracovat problematiku kogenerace. Je zde představen princip kogenerace a její výhody. Dále je srovnána kombinovaná výroba s oddělenou výrobou elektřiny tepla. Práce se také zabývá uchováváním ...
 • Měření akustických vlastností stavebních materiálů pomocí pseudonáhodné sekvence 

  Carbol, Ladislav
  Disertační práce se zabývá výzkumem pulzní komprese akustického signálu z hlediska možnosti použití ve stavebnictví. Na základě studia a rozboru těchto metod bylo navrženo a realizováno automatizované měřicí zařízení pro ...
 • Nonlinear Elastic Wave Spectroscopy with MLS Perturbation Signal 

  Carbol, Ladislav; Martinek, Jan; Kusák, Ivo; Kucharczyková, Barbara (Výzkumný ústav stavebních hmot,a.s., 2016-05-31)
  The article describes a test procedure based on the fundamental principle of Nonlinear Elastic Wave Spectroscopy. Without integration of all test stages into one automated measurement station and without Maximum Length ...
 • Sportovní centrum Brno 

  Martinek, Jan
  Předmětem diplomové práce je architektonická studie sportovního centra pro Brno v lokalitě za Lužánkami se zaměřením na fotbalový stadion pro 17 500 sedících diváků. Standard stadionu spadá na základě UEFA do kategorie 3, ...
 • Stavební vrátek 

  Martinek, Jan
  Stavební vrátek je zařízení se zdvihacím mechanismem hojně využívané v oblasti stavebnictví ke zvedání nebo pokládání stavebního nebo jiného materiálu. Teoretická část této bakalářské práce popisuje existující řešení ...