Now showing items 1-2 of 2

  • Elektromotory malého výkonu 

    Martinek, Radek
    Diplomová práce seznamuje s různými typy elektrických motorů. Celkově je práce rozdělena do 6 kapitol, přičemž první část se zabývá speciálními druhy elektromotorů a to: motorem se samonosným vinutím, piezoelektrickým ...
  • Motorky pro zvláštní pohony 

    Martinek, Radek
    Tato práce řeší elektrické motory ve specifických aplikacích. Cílem práce je představení použití elektrických motorů, dále stejnosměrného motoru, motoru se stíněným pólem a následná modernizace stejnosměrných motorů. Zaměřil ...