Now showing items 1-2 of 2

  • Extrakce anthokyanových barviv z aroniových výlisků 

    Martinková, Patrícia
    Diplomová práca sa zaoberá prípravou extraktu a koncentrátu antokyánových farbív z výliskov plodov arónie (Aronia melanocarpa). Stanovuje taktiež chemické vlastnosti, významné pre zdravie človeka, ktoré sú dôležité aj pre ...
  • Vlastnosti a produkce mikrobiálních lipáz 

    Martinková, Patrícia
    Bakalárska práca je zameraná na testovanie kultivačných médií pre rast rôznych kmeňov kvasiniek produkujúcich lipolytické enzýmy a na štúdium vplyvu zloženia kultivačných médií na produkciu lipolytických enzýmov. Teoretická ...