Now showing items 1-2 of 2

  • Finanční a ekonomická strategie společnosti 

    Martinková, Petra
    Tato diplomová práce se zabývá posouzením finanční situace neziskové organizace Naděje o.s. Pro hodnocení byly použity některé metody finanční analýzy, jejichž výsledky byly uplatňovány pro návrhy finanční strategie ...
  • Internetové stránky pro společnost Sanofyto 

    Martinková, Petra
    Tato závěrečná práce se zabývá návrhem statických internetových stránek pro společnost Sanofyto a použiji zde programovací jazyk PHP, Java Script, XHTML a CSS