Now showing items 1-2 of 2

  • Laboratorní výroba dvouvrstvých desek s plošnými spoji 

    Martykán, Lukáš
    Obsahem této bakalářské práce je laboratorní výroba dvouvrstvých desek plošných spojů. Její součástí je rozbor základních materiálů a typů desek obecně. Hlavní část se zaměřuje na výrobu desek plošných spojů pomocí metody ...
  • Ovládání modelu auta pomocí tabletu 

    Martykán, Lukáš
    Tato diplomová práce se zabývá návrhem aplikace pro tablet s operačním systémem android k ovládání modelu auta. Jako řídící jednotka je použito Raspberry Pi s WiFi modulem Edimax. Praktická část se zaměřuje na realizaci ...