Now showing items 1-9 of 9

 • Editor pasportizace VUT 

  Bierza, Daniel
  V této práci budu prezentovat problematiku pasportizace. Provedu analýzu současného stavu u budov VUT. Popíši možná řešení pasportizace VUT v budoucnosti. Zaměřím se na analýzu formátu "obr" pomocí reverzního inženýrství. ...
 • Formuláře Adobe v systému SAP 

  Hás, Martin
  Tato diplomová práce byla zaměřena na studium možností vývoje aplikací v programovacím jazyce ABAP v ekonomickém informačním systému mySAP. Dále byly studovány možnosti integrace SAP s Adobe PDF formuláři a možnosti integrace ...
 • Jazykové verze webu 

  Laga, Ondřej
  Tato práce se zabývá problematikou vícejazyčných webových aplikací. Dokument popisuje některá obecná řešení při návrhu takovýchto aplikací, především se však zaměřuje na Informační systém VUT a jeho rozšíření o správu ...
 • Nástroj pro snadné generování grafů na webu 

  Homola, Antonín
  Cílem bakalářské práce je vytvoření nástroje pro snadné generování grafů na webu. Vytvořený nástroj usnadňuje uživatelům a programátorům vytváření grafů ze vstupních dat. Nástroj umožňuje plně automatické nebo poloautomatické ...
 • Nástroj pro usnadnění vývoje a testování PHP aplikací 

  Pavelka, Jan
  Cílem této diplomové práce je seznámení se s nástroji pro usnadnění vývoje a testování webových PHP aplikací a na základě analýzy obecných požadavků a konkrétních požadavků vývojářů IS VUT v Brně navrhnout a implementovat ...
 • Přístupový systém VUT 

  Bezděk, Václav
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a vytvořením modulu Přístupový systém pro informační systém Apollo na Vysokém Učení Technickém v Brně. Cílem práce je analyzovat technologii Oracle a vybraná datová schémata přístupového ...
 • Standardy a kódování zdrojového kódu PHP 

  Pospíšilík, Oldřich
  Tento diplomový projekt pojednává o metodice psaní zdrojových kódu a jejich vlivu na efektivitu programování. Dále potom možností odhalování metodických chyb ve zdrojovém kódu PHP. Konkrétně je rozebrána možnost integrace ...
 • Studie pohonu elektromobilu 

  Matela, Petr
  Předmětem této bakalářské práce je zpracování odborné rešerše a výpočet dynamiky vozu s různými motory. První část bakalářské práce obsahuje úvod do elektromobilů a krátkou historii elektromobilismu. Navazuje popsání výhod ...
 • Univerzální tabulkový editor v PHP 

  Fránek, Emil
  Cílem této diplomové práce je vytvoření univerzálního tabulkového editoru v PHP. Systém byl implementován za použití technologií HTML, PHP, Oracle a JavaScript.