Now showing items 1-2 of 2

  • Studium interakcí biomateriálů s humánními buňkami 

    Maslonková, Ivana
    Bakalárska práca bola zameraná na zavedenie techník kultivácie ľudských buniek in vitro a optimalizácii ich využitia v testoch cytotoxicity, prípadne na štúdium interakcií s biomateriálmi a s pripravenými organicko-anorganickými ...
  • Vliv vybraných superpotravin a jejich složek na lidské buňky 

    Maslonková, Ivana
    Predložená diplomová práca sa zameriava na charakterizáciu zloženia a biologických účinkov vybraných druhov superpotravín. V teoretickej časti sú uvedené základné informácie o použitých superpotravinách a ich bioaktivných ...