Now showing items 1-1 of 1

  • Zajištění stavební jámy v Olomouci 

    Plevová, Lenka
    Bakalářská práce se zabývá zajištěním stavební jámy ve Fakultní nemocnice Olomouc. Jejím cílem je navržení pažící konstrukce a popsání technologie výstavby zvoleného pažení, kterým je jednou kotvená pilotová stěna s velkou ...