Now showing items 1-1 of 1

  • Problematika dřevostaveb s crawl space 

    Lavický, Miloš; Mastná, Zuzana (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2012-01)
    Příspěvek se zabývá problémy, které je nutno řešit ve znaleckých posudcích zaměřených na dřevostavby, jejichž spodní stavba je navržena s uplatněním systému průlezné odvětrávané dutiny (crawl space).