Now showing items 1-19 of 19

 • 4K video přehrávač pro virtuální realitu 

  Chvíla, Václav
  Práce se zabývá implementací přehrávače videa pro virtuální realitu o kvalitě 4K. Teoretická část práce pojednává o vzniku 360° videí, jejich kompresi a následného zobrazení. V návrhu aplikace bylo zvoleno řešení s knihovnami ...
 • Boolovské operace s polygonálními modely 

  Čižmarik, Roman
  Cieľom tejto práce je vytvoriť knižnicu booleovských operácii nad 3D polygonálnymi sieťami. Knižnica musí podporovať prácu s otvorenými modelmi, nesmie mať vyššie pamäťové nároky ako je bežné u súčasných riešení a ideálne ...
 • Generování a zobrazování rozsáhlých voxelových scén 

  Čejchan, Daniel
  Tato práce se věnuje vytvoření aplikace, která procedurálně generuje a následně vizualizuje volumetrický terén s využitím knihovny OpenGL. Uvažují se převážně statické scény s možností modifikace na úrovni jednotlivých ...
 • Generování informační grafiky pro živé přenosy 

  Krejčík, Marek
  Cílem práce bylo vytvořit program pro generování statické i dynamické grafiky pro použití v živém vysílání elektronických sportů. Program měl být schopen vytvořit statickou grafiku pro jednotlivé zápasy a také generovat ...
 • Grafické demo s využitím procedurálního texturování 

  Drevický, Dušan
  Práca sa zaoberá návrhom a implementáciou grafického dema veľkostne obmedzeného na 64 kB. Pre vytvorenie štruktúry a vzhľadu realistického prírodného terénu je využité procedurálne generovanie. Terén je definovaný pomocou ...
 • Grafické intro 64kB s použitím OpenGL 

  Věrný, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá vytvořením grafického intra s omezenou velikostí spustitelného souboru. K dosažení tohoto cíle bylo využito OpenGL společně s metodami procedurálního generování, exe packer a různá nastavení ...
 • Grafické intro 64kB s použitím OpenGL 

  Menšík, Jakub
  Tato bakalářská práce se zabývá tvorbou grafického intra s omezenou velikostí do 64kB. K vytvoření intra se využívá OpenGL API a jeho nadstavby. V práci jsou popsány techniky pro generování grafického obsahu, zahrnující ...
 • Grafické intro 64kB s použitím OpenGL 

  Minařík, Antonín
  Práce řeší tvorbu grafického intra s použitím OpenGL, jehož velikost nesmí přesáhnout 64 kB. Popsané a použité techniky zahrnují: Phongův osvětlovací model, mlhu, skybox, generování textur pomocí šumu a shadow mapping. ...
 • Grafické intro 64kB s použitím OpenGL 

  Olexa, Jan
  Cílem práce je vytvořit grafické intro využívající knihovnu OpenGL jehož spustitelný soubor má maximální velikost 64 kB. Program je psán v jazyce C++ a využívá OpenGL verze 4.6.
 • Grafické intro 64kB s použitím OpenGL 

  Bobuľa, Matej
  Táto bakalárska práca rieši problematiku tvorby grafického intra v OpenGL s obmedzenou veľkosťou na 64kB. Popisuje použité metódy, vďaka ktorým sme schopný takéto intro vytvoriť. Medzi tieto metódy patrí: procedurálne ...
 • Hybridní raytracing v rozhraní DXR 

  Polášek, Tomáš
  Cílem této práce je zhodnotit míru použitelnosti hardwarové akcelerace sledování paprsků na grafických procesorech, v současných herních a zobrazovacích enginech. K dosažení tohoto cíle je použit systém DirectX Ray Tracing ...
 • Komponentní systém pro herní grafický engine 

  Polášek, Tomáš
  Cílem této bakalářské práce je návrh a implementace knihovny pro správu entit, která umožňuje vývoj pomocí Entity-Component-System paradigmatu. Součástí práce je analýza aktuálního stavu návrhu software, z pohledu vývoje ...
 • Pokročilá animace postav 

  Matýšek, Michal
  Tato práce popisuje moderní techniky animací postav v reálném čase a jejich praktickou implementaci v jazyce C++ s použitím knihoven DirectX a PhysX. První část textu se zabývá výkladem vybraných způsobů animace a je ...
 • Procedurální generování voxelových modelů 

  Hypeš, Tomáš
  Tato práce pojednává o technikách procedurálního generování a jeho využití při tvorbě voxelových modelů. Využity byly techniky jako Perlinův šum, Voroného diagram, L-systémy apod. Tyto znalosti jsou následně využity pro ...
 • Real-Time Volumetric Terrain Rendering 

  Koblížek, Aleš
  Tato práce popisuje způsob implementace volumetrického terénu s důrazem na modifikovatelnost v reálném čase. Použitá datová struktura je bitové pole - materiál terénu není potřeba ukládat, takže pro uložení každého vzorku ...
 • Virtuální prohlídka ve VR 

  Pelánek, Lukáš
  Tato diplomová práce se zabývá tvorbou virtuálních prohlídek ve virtuální realitě. Věnuje se panoramatickým fotografiím a jejich využití při tvorbě virtuálních prohlídek. V rámci této práce byly navrhnuty a implementovány ...
 • Volumetrické mraky 

  Barvíř, Marek
  Tato diplomová práce se zabývá vytvořením knihovny pro volumetrické mraky. Jsou zde popsány jednotlivé techniky pro vytvoření a zobrazení volumetrických mraků, mezi něž patří samotná vizualizační technika oblaků a atmosferický ...
 • Vykreslování planet s využitím adaptivních úrovní detailů 

  Moravec, Matěj
  Tato bakalářská práce se zabývá vykreslováním planety v~reálném čase s~adaptivní úrovní detailu terénu v~enginu Unity. Pro adaptivní změnu úrovní detailů je použit a~modifikován algoritmus Chunked LOD. Pro efektivní ...
 • Zobrazování komplexních scén na mobilních zařízeních 

  Matýšek, Michal
  Tato práce prezentuje techniky a optimalizační postupy, které umožňují efektivně vykreslovat složité herní scény na mobilních zařízeních. Úvodní část textu popisuje engine Unity a problematiku vývoje 3D her pro mobilní ...