Now showing items 1-2 of 2

  • Generátory náhodných čísel pro kryptografii 

    Matějíček, Jaroslav
    Obsahem této diplomové práce je návrh a statistické testy dvou různých hardwarových generátorů náhodných čísel. Obsahuje také přehled používaných zdrojů entropie, algoritmů používaných pro korekci odchylky od normálního ...
  • Inteligentní hlídač souborového systému 

    Matějíček, Jaroslav
    Dokument osahuje stručný úvod do problematiky sledování změn na souborových systémemch, Návrh a implementaci programu určeného pro tento účel.