Now showing items 1-11 of 11

 • Bezdrátové komunikační moduly pro mikrokontroléry 

  Klíma, Jan
  Cíl diplomové práce je rozebrání problematiky bezdrátové komunikace mezi mikrokontroléry. V první části práce je rozebraná problematika bezdrátového ISM pásma. Hlavně moduly RFM12B a ZigBee, které v tomto pásmu pracují a ...
 • Klasifikace detekovaných pulzů v FPGA 

  Ihnát, Kryštof
  Cílem této práce je seznámení se s problematikou detekce ionizujícího záření a jeho detekcí zejména pomocí proporcionálních detektorů a navrhnutí algoritmu pro jejich klasifikaci a jeho následná implementace do FPGA. V ...
 • Malý CNC stroj 

  Moštěk, Jiří
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a stavbou tříosého CNC stroje primárně určeného k vrtání DPS a výrobu předních panelů pro různá elektronická zařízení. Všechny tři osy jsou poháněny krokovými motory NEMA 23 připojenými ...
 • Měření spotřeby elektrické energie vzdálených zařízení 

  Michalík, Lukáš
  Diplomová práce je zaměřena na digitální měření spotřeby elektrické energie a následný přenos naměřených výsledků vzdálenému k monitorovacímu centru po počítačové síti. Celá aplikace je navržena pro monitorování aktivních ...
 • Pohybový senzor s identifikací 

  Halbich, Václav
  Návrh a implementace systému datové komunikace s paralelním snímáním pohybu na stejném rádiovém kanálu. Systém dokáže odlišit obecný pohyb od pohybu s aktivním klíčem. Diplomová práce je postavena na RF senzorovém modulu ...
 • Systém ovladatelného dekorativního podsvícení 

  Pelán, Pavel
  Diodové pásky k dekorativnímu podsvícení lze využít například na podsvícení nábytku, za účelem vytvoření moderního designu interiéru. Z architektonického hlediska je takový design velmi náročný a vyžaduje výrazný cit pro ...
 • Univerzální hardwarová platforma podporující operační systém Linux 

  Skopal, Miroslav
  Tato práce se zabývá problematikou vývoje a vytvoření univerzální hardwarové platformy podporující operační systém Linux. Zaměřuje se především na mikroprocesory využívající architekturu ARM s jádry ARM7, ARM9 a ARM11. ...
 • Vyhodnocení spotřeby osobní lodi 

  Drbohlav, Lukáš
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a realizací programu pro vyhodnocení spotřeby osobní lodi pomocí řídícího systému Siemens Simatic S7-200 a dotykového ovládacího panelu Weintek Easy View MT8150X. Součástí je teoretické ...
 • Využítí ARM GCC vývojového řetězce 

  Ledvina, Jan
  Předmětem této práce je studium stávajícího vývojového řetězce pro mikroprocesor LPC23xx v předmětu MPOA. Hlavním cílem je zkoumání možností realizace nového vývojového řetězce, postaveného na GCC. Výstupy této práce jsou ...
 • Vývoj bezdrátové bachorové sondy 

  Šídlová, Ludmila
  Cílem práce bylo prostudovat možnosti bezdrátového přenosu z žaludku přežvýkavců a navrhnout a realizovat bezdrátovou bachorovou sondu. První část práce se zabývá problematikou vnitřních bezdrátových sond. Další část ...
 • Zbraňový systém pro lasertag 

  Sekanina, Viktor
  Diplomová práce se zabývá návrhem parametrů součástí elektrických a elektronických obvodů pro hru lasetag. Jsou zde popisovány jednotlivé části a navrhnuto jejich pospojování.