Now showing items 1-20 of 22

 • Aplikace průmyslových robotů v oblasti obrábění 

  Staněk, Michal
  Tato práce se zabývá aplikací průmyslových robotů a manipulátorů v oblasti obrábění, nastiňuje vývoj tohoto dynamicky se rozvíjejícího odvětví a další jeho možný posun. Seznamuje nás se základním tříděním a rozdělením ...
 • Aplikace průmyslových robotů v oblasti svařování 

  Kozubík, Jiří
  Tato bakalářská práce vypracovaná v rámci studia na Fakultě strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně pojednává o aplikacích průmyslových robotů ve svařování. Je rozdělena do tří základních částí. V první je ...
 • Aplikace průmyslových robotů v oblasti tváření 

  Coufal, Jiří
  Bakalářská práce má seznámit čtenáře s aplikací průmyslových robotů a manipulátorů v oblasti tváření. Jsou zde popsány vybrané způsoby tváření kovů a typické tvářecí stroje, zvláště druhy průmyslových robotů a manipulátorů ...
 • Deskripce CNC soustružnických strojů 

  Martínek, Lukáš
  Tato práce se zabývá deskripcí CNC soustružnických strojů. Cílem této práce je popsat CNC soustružnické stroje od jejich vzniku až po současnost a zároveň podrobněji rozebrat stavbu stroje a poukázat na možnosti vývoje ...
 • Deskripce rámů soustružnických strojů. 

  Míčka, Martin
  Tato práce pojednává formou rešerše o rámech soustružnických strojů. Jsou v ní obsaženy základní požadavky, které jsou na rámy kladeny. Z nich se blíže věnuje statické a dynamické tuhosti. V dalších bodech jsou zahrnuty ...
 • Deskripce svislých soustružnických strojů 

  Nováková, Lucie
  Tato bakalářská práce se zabývá deskripcí a rozdělením svislých soustružnických strojů. Celý text je uspořádán do několika na sebe navazujících kapitol. V úvodu této práce je pojednáno o historii a podstatě soustružení. ...
 • Deskripce vodorovných soustružnických strojů 

  Bašek, Ondřej
  Tato práce se zabývá tříděním vodorovných soustružnických strojů a popisem jejich jednotlivých částí. Jsou zde uvedeny příklady vodorovných soustružnických stojů, které jsou rozděleny podle typů. U jednotlivých strojů je ...
 • Hydraulické lisy současné produkce 

  Kolbábek, Lukáš
  V této práci je provedena rešerše a popis základních parametrů a součástí hydraulických lisů současné produkce. Porovnává výhody a nevýhody hydraulických lisů oproti lisům mechanickým. Podrobně se zabývá konstrukčním a ...
 • Konstrukce hydraulické ohýbačky ocelových profilů 

  Kluka, Ladislav
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem mechanické konstrukce hydraulické ohýbačky ocelových profilů. Ohýbačka bude sloužit především k ohýbání armovacích tyčí do tvaru třmínku. Skládá se z ohýbacího, posuvného a vyhazovacího ...
 • Konstrukce hydraulické štípačky dřeva 

  Šimčík, Jaroslav
  Bc. Jaroslav Šimčík Konstrukce hydraulické štípačky dřeva DP, Ústav Výrobních strojů, systémů a robotiky, 2010, str. 60, obr. 30, přílohy 7 Tato diplomová práce spadá do oblasti techniky zpracovávající dřevo se zaměřením ...
 • Konstrukce paralaktické vidlicové montáže astronomického dalekohledu 

  Tůma, Jiří
  Diplomová práce se zabývá návrhem paralaktické vidlicové montáže astronomického teleskopu. Problematika zařízení pro pozorování vesmírných objektů je důkladně analyzována. Závěry analýzy jsou přeneseny do konstrukčního ...
 • Konstrukce vidlicové azimutální montáže astronomického dalekohledu 

  Dostál, Jan
  Cílem této diplomové práce bylo navrhnout konstrukční řešení montáže astronomického dalekohledu vidlicového typu s nosností do 20kg a to včetně náhonu obou os. Obsahem řešení je návrh variant vidlicových montáží, výpočtová ...
 • Konstrukce zakružovačky ocelových profilů 

  Křivohlávek, Pavel
  Cílem této diplomové práce je navrhnout zakružovací stroj ocelových profilů. V úvodu je charakterizován zakružovací stroj a provedena rešerše továrně vyráběných stojů včetně jejich výrobců. Následuje návrh vlastních variant ...
 • Konstrukční celky bioprotéz horních končetin 

  Mužný, Lukáš
  Tato bakalářská práce se zaobírá bioprotézami horních končetin. Cílem práce je vytvořit přehled o rozdělení a typech protéz a jejich jednotlivých konstrukčních prvcích. Zejména se pak věnuje problematice myoelektrických ...
 • Modernizace výroby vačkových hřídelů 

  Matějka, Petr
  Tato práce je zaměřena na modernizaci brousicích operací při výrobě vačkových hřídelů vstřikovacího čerpadla. Stávající technologie, převážně jednoúčelových strojů, bude nahrazena moderním CNC strojem. Další modernizace ...
 • Nástroje pro soustružení 

  Matějka, Petr
  Bakalářská práce je zaměřena na nástroje pro soustružení z hlediska jejich rozdělení, značení, materiálu, použití a novodobých trendů vývoje a výroby u renomovaných producentů nástrojů, v materiálové i konstrukční oblasti.
 • Porovnání ceny stavebního objektu v ČR a zahraničí 

  Netušilová, Tereza
  Tato diplomová práce se zabývá cenami, rozpočtováním a kalkulacemi v našich a zahraničních podmínkách. Práce dále analyzuje a vyhodnocuje výhody a nevýhody jednotlivých způsobů vzniku ceny a samotnou cenu stavebního objektu ...
 • Rešerše automatické výměny nástrojů u frézovacích center 

  Podloucký, Milan
  Cílem této bakalářské práce je vytvoření rešerše a uceleného roztřídění v současnosti používaných zařízení pro automatickou výměnu nástrojů u frézovacích center.
 • Trendy současného vývoje automatické výměny nástrojů u frézovacích center 

  Krejčí, Pavel
  Cílem této bakalářské práce je odborná rešerše zabývající se roztříděním v současnosti používaných zařízení pro automatickou výměnu nástrojů u frézovacích center, jejich popis a zhodnocení.
 • Trendy současného vývoje nástrojových upínacích rozhraní frézovacích strojů 

  Bršel, Michal
  Táto práca pribliţuje súčasné trendy v upínaní frézovacích nástrojov. Hlavným zameraním sú upínacie rozhrania malých frézovacíh nástrojov s valcovým driekom (stopkových fréz). Práca popisuje moţnosti aplikácie upínačov ...