Now showing items 1-3 of 3

 • Analýza spokojenosti zákazníků a návrhy na zvýšení její úrovně 

  Matejková, Monika
  Diplomová práca sa zaoberá analýzou spokojnosti zákazníkov so zameraním na kvalitu služieb finančného sprostredkovania a finančného poradenstva. Cieľom práce je na základe získaných teoretických poznatkov o spokojnosti ...
 • Digitalizace lidských tkání 

  Matejková, Monika
  Cielom tejto práce je spracovať ucelený prehlad súčasného stavu v oblasti lekárských zobrazovacích metód, ktoré umožňujú tvorbu priestorových geometrických dát a prehlad skenovacích metód vonkajšej geometrie povrchu tela ...
 • Komplexní využití konstrukčních podkladů pro CNC programování turbínových skříní. 

  Matejková, Monika
  Cieľom diplomovej práce je navrhnúť riešenie pre komplexné využitie konštrukčných podkladov pre CNC programovanie turbínových skríň. Úvodná časť práce obsahuje popis CNC programovania a CAD/CAM systémov. Nasleduje zmapovanie ...