Now showing items 1-3 of 3

 • Návrh na zlepšenie starostlivosti o DHM 

  Matejová, Alexandra
  Bakalárska práca sa zaoberá riešením problému hospodárenia s dlhodobým hmotným majetkom spoločnosti Strojstav CM, s. r. o. Pozornosť je venovaná výrobným strojom a zariadeniam. Cieľom práce je spracovať návrhy na riešené ...
 • Návrh na zlepšenie starostlivosti o dlhodobý hmotný majetok v strojárenskej výrobe 

  Matejová, Alexandra
  Daná diplomová práca sa zameriava na problematiku hospodárenia s dlhodobým hmotným majetkom vo firme HP spol. s r.o., ktorá vyrába plastové obaly a rôzne technické diely. Práca vychádza zo súčasného stavu spoločnosti, ...
 • Podnikatelský plán pro založení soukromé anglické školky 

  Langerová, Věra
  Diplomová práce se zabývá návrhem podnikatelského plánu pro založení soukromé anglické školky ve městě Brno. Diplomová práce je složena ze tří základních částí. V úvodní části jsou shrnuty teoretické poznatky potřebné pro ...