Now showing items 1-5 of 5

 • Družicový přijímač s integrovaným anténním tunerem 

  Matoušek, Martin
  Tato práce se zabývá návrhem přijímače s integrovaným anténním tunerem pracujícím na kmitočtu 28 MHz, u kterého je kladen důraz na jednoduchost a nízkou spotřebu. Přijímač je přizpůsoben pro SSB modulaci. Velkou nevýhodou ...
 • Paralelní a distribuované zpracování rozsáhlých textových dat 

  Matoušek, Martin
  Diplomová práce se zabývá plánováním úloh a přidělováním prostředků v paralelním a distribuovaném prostředí. Popisuje návrh a implementaci aplikace pro spouštění zpracování dat s optimálním využitím dostupných zdrojů.
 • VHF SSB přijímač s malou spotřebou 

  Matoušek, Martin
  Tato práce se zabývá návrhem SSB přijímače pracujícím na kmitočtu 30 MHz, u kterého je kladen důraz na jednoduchost a nízkou spotřebu. Velkou nevýhodou SSB modulace je však její nepoužitelnost pro vysoké přenosové rychlosti, ...
 • VHF SSB Receiver with Low Consumption 

  Matoušek, Martin (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2016)
  This work is focused on proposal of SSB receiver operating at 30 MHz. The design was primarily focused on simplicity and low power consumption. This work was realized for the transmission of audio signals. SSB modulation ...
 • Vizualizace síťového provozu 

  Matoušek, Martin
  Bakalářská práce se zabývá vizualizací síťového provozu z NetFlow dat. V teoretické části je popsána technologie NetFlow, která se používá pro monitorování počítačové sítě. Dále je nastíněna teorie výpočtu rozložení grafu. ...