Now showing items 1-2 of 2

  • Uložení diferenciálu Formule Student 

    Matoušek, Patrik
    Práca sa zaoberá používanými konštrukčnými riešeniami pre uloženie diferenciálu v monopostoch Formula Student a zvolením optimálnej konštrukcie pre monopost Dragon X z dielne TU Brno Racing. Práca sa taktiež zaoberá rozborom ...
  • Uplatnění programu SOLIDWORKS Flow Simulation pro chlazení výkonového měniče 

    Matoušek, Patrik
    Práce se zabývá problematikou chlazení výkonových měničů, popisuje dispozici, rozložení a původ tepelných ztát v měniči M50, výrobce ELCOM a.s. Dále popisuje postup při modelování 3D CAD modelu měniče v programu Solidworks. ...