Now showing items 1-5 of 5

 • Automatic Music Transcription 

  Matoušek, Vojtěch (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2018)
  This article deals with the automatic music transcription into the music notation by short Fourier transform with logarithmic scale. The result of this work is application, which converts the music records, in the wave ...
 • Automatizovaný přepis hudební skladby do notového zápisu 

  Matoušek, Vojtěch
  Tento článek se zabývá automatizovaným přepisem hudební skladby do notového zá- znamu Fourierovou transformací s logaritmickým měřitkem a konstantní Q transformací. Vysledkem práce je aplikace, ktera převede hudební nahrávku, ...
 • Modul pro měření vlnové délky světla 

  Matoušek, Vojtěch
  Měření vlnové délky světelného zdroje pomocí dvojité fotodiody s rozdílnou spektrální charakteristikou je jednoduché a rychlé. Ze závislosti průběhů napětí odpovídajících generovaným fotoproudům obou elementů dvojité ...
 • Návrh a řízení CNC stroje 

  Matoušek, Vojtěch
  Mým úkolem bylo sestavit konstrukci menší tříosé CNC frézy. Navrhl jsem elektroniku pro ovládání pohonů. Hlavní částí je realizace řídící jednotky, která bude zajišťovat řízení stroje. Práce obsahuje její kompletní návrh, ...
 • Vzdálené získávání dat z digitálního tachografu 

  Matoušek, Vojtěch
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem firmwaru zařízení umístěného v nákladním vozidle, které zajišťuje vzdálený přístup k datům digitálního tachografu vozidla dle po- žadavků legislativy EU. Výsledkem této práce je systém, ...