Now showing items 1-2 of 2

  • Vytápění bytového domu 

    Matoulková, Jana
    Cílem diplomové práce bylo navrhnout vytápění v novostavbě bytového domu ležícího v Novém Lískovci v Brně. Zdrojem tepla byl navržen plynový kondenzační kotel, který splňuje požadavky pro potřebu tepla na vytápění a přípravu ...
  • Vytápění školicího centra 

    Matoulková, Jana
    Cílem bakalářské práce bylo navrhnout vytápění školicího centra ve Velkém Meziříčí. Jako zdroj tepla byl navržen plynový kondenzační kotel, který pokrývá požadavky na otopný systém a ohřívač vzduchotechnické jednotky s ...