Now showing items 1-2 of 2

  • Aplikace reaktivních nanočástic do SAC pájecí pasty 

    Matras, Jan
    Tato práce se zabývá tématem reaktivních nanočástic a jejich přimíchávání do pájecí pasty, které také blíže popisuje. Podrobněji popisuje vlastnosti jednotlivých pájecích slitin. Vysvětluje vznik intermetalických vrstev ...
  • Vliv povrchových úprav DPS na pájitelnost při pájení v parách 

    Matras, Jan
    Práce se zabývá problematikou pájení v parách a smáčením povrchu pájkou při procesu pájení. Podrobněji popisuje výhody a nedostatky jednotlivých povrchových úprav pájecí ploch na DPS. Obecně charakterizuje vlastnosti ...