Now showing items 1-1 of 1

  • Elektrické pohony v robotice 

    Matušík, David
    Tato bakalářská práce se zabývá problematikou elektrických pohonů v robotice. První část je zaměřena na historii průmyslových a mobilních robotů. Ve druhé části je provedeno zhodnocení současného stavu v oblasti elektrických ...