Now showing items 1-10 of 10

 • Navrhování konstrukcí s FRP výztuží 

  Matušíková, Anna
  Práce uvádí a porovnává volně dostupné software pro posuzování únosnosti konstrukcí s~FRP výztuží. Je zde popsána teorie a návrh algoritmu vlastního výpočetního programu pro konstrukce vyztužené nekovovou výztuží, které ...
 • Nosná konstrukce přístavby provozního objektu 

  Pohl, Martin
  Bakalářská práce se zabývá statickým řešením a porovnáním tří variant železobetonové stropní desky přístavby provozního objektu. Konstrukce je navržena a posouzena na mezní stav únosnosti v souladu s ČSN EN 1992-1-1: ...
 • Nosná konstrukce rodinného domu 

  Polák, Marek
  Bakalářská práce se zabývá statickým návrhem dvou variant stropní konstrukce rodinného domu a jejich ekonomickým porovnáním. První varianta je železobetonová stropní deska, druhá je polomontovaný strop HELUZ MIAKO. Dále ...
 • Nosná železobetonová konstrukce obchodního domu 

  Zdražilová, Pavlína
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a posouzením vybrané části nosné železobetonové monolitické konstrukce obchodního domu. Cílem práce bylo navrhnout a posoudit železobetonovou konstrukci stropní desky nad prvním ...
 • Řešení vybraných detailů betonových konstrukcí s využitím FRP výztuže 

  Lagiň, Juraj
  Diplomová práca je riešená v dvoch úrovniach. Primárnou časťou práce je teoretická časť, ktorá je riešená v rámci projektu „FV10588 – Nová generace prostorových prefabrikátů z vysokopevnostných betonů se zvýšenou mechanickou ...
 • Vybraný konstrukční detail železobetonového skeletu 

  Teplý, Jakub
  Bakalářská práce řeší a srovnává návrh smykové výztuže na protlačení sloupu lokálně podepřené desky dle 3 různých hledisek (ČSN EN 1992-1-1, ČSN 73 1201, MC 2010). V této práci jsou tyto metodiky rozebrány a vzájemně ...
 • Využití moderních kompozitních materiálů při návrhu betonových konstrukcí 

  Roček, Tomáš
  Tato práce se zabývá návrhem prefabrikované opěrné stěny ve dvou variantách vyztužení. První variantou je klasická betonářská výztuž a druhou jsou kompozitní výztužné vložky (GFRP). Opěrná stěna je umístěna v agresivním ...
 • Využití moderních kompozitních materiálů při návrhu betonových konstrukcí 

  Bártová, Denisa
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem betonových konstrukcí vyztužených FRP výztuží. V teoretické části se zaměřuje zejména na problematiku protlačení lokálně podepřené desky dle přístupů a směrnic ACI, fib Bulletin, CSA ...
 • Využití moderních kompozitních materiálů při návrhu betonových konstrukcí 

  Macháček, Jan
  Diplomová práce se zabývá problematikou návrhu betonových konstrukcí vyztužených FRP dle předpisů ACI, fib, CSA a EC2, které jsou namáhány posouvající silou. Byly popsány rozdíly mezi klasickou prutovou výztuží a FRP ...
 • Železobetonová skeletová konstrukce 

  Ježek, Rostislav
  Bakalářská práce „Železobetonová skeletová konstrukce “ se zabývá vyšetřováním nosné konstrukce obchodního domu. Cílem je návrh a posouzení mezního stavu únosnosti železobetonové stropní desky nad 1.NP. Analýza této lokálně ...