Now showing items 1-6 of 6

 • Aplikace metody Fused Deposition Modeling pro výrobu funkčního příslušenství ručního kuchyňského robota 

  Štancl, Václav
  Tato bakalářská práce se zabývá výrobou součásti pomocí metody Fused deposition modeling a ekonomickým porovnáním této výroby s jinými výrobními technologiemi. Danou součástí je příslušenství ručního kuchyňského robota, ...
 • Aplikace PVD povlaků pro frézování 

  Matuška, Martin
  Diplomová práce pojednává o vlivu PVD povlaků na změnu trvanlivosti nástroje. Teoretická část se zabývá úpravami nástrojů před procesem povlakování. Na tuto část navazuje popis specifických vlastností deponovaných vrstev ...
 • Deskripce CNC obráběcích strojů na ozubení 

  Matuška, Martin
  Tato práce pojednává o výrobě ozubení a o strojích k tomu určených. Je zde nastíněn postup a technologie výroby jednotlivých druhů ozubení a následné přiřazení výrobců strojů pro danou metodu. U každé metody je uveden ...
 • Dřevěná nosná konstrukce víceúčelové haly 

  Matuška, Martin
  Předmětem diplomové práce je navrhnout a posoudit nosnou konstrukci zastřešení víceúčelové haly na stálá, klimatická a provozní zatížení. Hala má tvar eliptické kopule s vysazením pro vstupní otvor. Maximální rozpětí ...
 • Technologie výroby čelního ozubení 

  Kosíř, Tomáš
  Tato bakalářská práce popisuje a porovnává technologie výroby a dokončování čelního ozubení. Každá popsaná technologie obsahuje použité nástroje, stroje a řezné podmínky. Na závěr jsou technologie porovnány podle vhodnosti ...
 • Výroba komponentu ruční brzdy osobního automobilu s využitím technologie rapid prototyping 

  Drbola, Vladimír
  Bakalářská práce je zaměřena zejména na výrobu komponentu ruční brzdy pro automobil Fiat Stillo pomocí technologie Rapid Prototyping metodou FDM. Úvodní část práce obsahuje stručný popis technologií Rapid Prototyping. ...