Now showing items 1-2 of 2

  • Jeřáb nástěnný 

    Matuška, Michal
    Tato bakalářská práce se zabývá konstrukčním návrhem nástěnného jeřábu pro nosnost 800 kg a délku vyložení 3 150 mm. Obsahuje důležité pevnostní výpočty včetně kontroly výložníku na únavu a na klopení s ohledem na příslušné ...
  • Návrh zásobníku pro sypké materiály 

    Matuška, Michal
    Tato diplomová práce se zabývá návrhem hlubokého zásobníku pro různé sypké materiály. V práci je zpracován rozbor volby typu konstrukce, návrh hlavních rozměrů a pevnostní výpočet tloušťky stěny zásobníku. Jsou zde také ...