Now showing items 1-2 of 2

  • Indexování databází: SP-GiST pro PostGIS 

    Matula, Lukáš
    Cílem této práce je seznámení se s indexačními metodami a datovými typy prostorových objektů v databázovém systému PostgreSQL (obsahuje indexační metody GiST a SP-GiST) a vytvoření indexu SP-GiST pomocí quad stromu v ...
  • Post-kvantová kryptografie na omezených zařízeních 

    Matula, Lukáš
    V posledních letech dochází k velkému technologickému vývoji, který mimo jiné přináší návrhy a realizace kvantových počítačů. V případě využití kvantových počítačů je dle Shorova algoritmu velmi pravděpodobné, že matematické ...