Now showing items 1-18 of 18

 • Analýza kódu v jazyce C pro účely testování zpětného překladu 

  Dítě, Viktor
  Cílem této práce je rozšíření aplikačního rámce pro tvorbu regresních testů o novou funkcionalitu pro analýzu kódu v jazyce C . Tento aplikační rámec je vytvořen v jazyce Python a pro analýzu zdrojového kódu využívá překladač ...
 • Dekódování binárního kódu do vyšší formy reprezentace 

  Macko, Lukáš
  Diplomová práce se zabývá zpětným inženýrstvím v oblasti software. Představuje jeho uplatnění, používané nástroje a postupy. Podrobněji se věnuje problematice dekódování instrukcí. Uvádí dva základní postupy-lineární ...
 • Detekce podobnosti zdrojových souborů v jazyce C 

  Rek, Petr
  Tato práce se zabývá návrhem, implementací a testováním nástroje csim, sloužícího pro porovnávání podobnosti dvou souborů v jazyce C. Primárním účelem vzniku tohoto nástroje je testování zpětného překladače vyvíjeného ...
 • Jazyk pro dotazování Java AST 

  Bílek, Jiří
  Cílem této práce je návrh dotazovacího jazyka nad abstraktním syntaktickým stromem Java kódu a implementace nástroje, který využívá tento dotazovací jazyk. V práci se nachází průzkum dostupných grafových databází a podrobnější ...
 • Návrh prostředí pro ladění vícejádrových systémů 

  Klčo, Michal
  Táto práca popisuje problém ladenia man-core systémov s využitím intergrovaného vývojového prostredia. Predstavuje niektoré z integrovaných prostredí, debuggerov, ich funkcie a analyzuje ich. Táto práca tiež opisuje návrh ...
 • Optimalizace LLVM IR pro účely zpětného překladu 

  Kollár, Jaroslav
  Tato práce se zabývá návrhem a implementací optimalizací ve střední části zpětného překladače vyvíjeného firmou AVG Technologies. Úlohou těchto optimalizací je zlepšit čitelnost produkovaného zdrojového kódu a současně ...
 • Pokročilá analýza toku řízení v malware 

  Porwolik, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá nástrojem pro zpětný překlad strojového kódu na vyšší programovací jazyk. Tento nástroj je vyvíjen v rámci projektu Lissom. Cílem práce je zavedení pokročilé analýzy toku řízení. Zaměřuje ...
 • Překlad podmnožiny jazyka PHP do C++ 

  Nechutný, Stanislav
  Tato práce se zaměřuje na návrh a tvorbu nástroje pro automatizovaný překlad funkcí napsaných v podmnožině jazyka PHP do C++. Vygenerovaný zdrojový kód je možno zkompilovat jako rozšíření PHP a zavést stejným způsobem jako ...
 • Rekonstrukce datových typů při zpětném překladu kódu 

  Matula, Peter
  Práce se zabývá popisem metod rekonstrukce datových typů při zpětném překladu. Je definován pojem zpětného inženýrství a představen zpětný překladač vyvíjen v rámci projektu Lissom, pro potřeby kterého tato práce vznikla. ...
 • Rozšíření nástroje pro analýzu spustitelných souborů 

  Zavoral, Milan
  Tato práce se zabývá rozšířením nástroje pro analýzu spustitelných souborů, který je součástí rekonfigurovatelného zpětného překladače vyvíjeného v rámci projektu Lissom. Cílem práce je analyzovat nedostatky původní ...
 • Strukturování kódu v zadní části zpětného překladače 

  Porwolik, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá nástrojem pro zpětný překlad nízkoúrovňového strojového kódu do vyšší formy reprezentace, který je vyvíjen společností AVG Technologies. Cílem této práce je navrhnout a implementovat metodu ...
 • Strukturování kódu v zadní části zpětného překladače 

  Hrbek, David
  Cílem této práce bylo navrhnout a implementovat algoritmus pro strukturování kódu v zadní části zpětného překladače projektu Lissom. Zabývá se problémem eliminace nepřímých skoků (branch/goto) z nízkoúrovňového kódu s ...
 • Systém pro detekci vzorů v binárních souborech 

  Milkovič, Marek
  Škodlivý software sa v dobe internetu šíri veľmi rýchlo a poškodzuje užívateľov a ich dáta. Je preto nutné vylepšovať metódy akými pristupujeme k jeho analýze, aby bolo možné chrániť potenciálne obete. Táto práca sa zaoberá ...
 • Univerzální nástroj pro dekompresi spustitelných souborů 

  Milkovič, Marek
  Komprese spustitelných souborů je proces komprese dat a kódu za účelem zmenšení velikosti nebo ochrany těchto souborů. Chování komprimovaného spustitelného souboru je těžké analyzovat, proto musí být takovýto soubor nejprve ...
 • Zpětný překlad aplikací pro architekturu PowerPC 

  Mišák, Ján
  Tato práce se zabývá přidáním podpory pro architekturu PowerPC do přední části zpětného překladače. Nacházejí se v ní základní informace o reverzním inženýrství, jeho využití a významu v informačních technologiích. Práce ...
 • Zpětný překlad vybraných konstrukcí jazyka C++ 

  Mihulka, Tomáš
  Tato práce se zabývá rekonstrukcí hierarchie tříd a jejich virtuálních metod z programů vytvořených jazykem C++. Cílem práce je rozšířit zpětný překladač, který je vyvíjen v rámci projektu Lissom o analýzu těchto konstrukcí ...
 • Zpětný překlad vysokoúrovňových konstrukcí jazyka C++ 

  Jakub, Dušan
  Práce se zabývá dekompilací konstrukcí vysokoúrovňového objektového jazyka C++ ze strojového kódu. Je definován pojem zpětného překladu a popsány existující zpětné překladače s~důrazem na dekompilaci C++. Dále je představen ...
 • Zpětný překlad z vybraných formátů spustitelných souborů 

  Bandzi, Michal
  Objektové súbory obsahujú strojový kód, ktorý môže byť vykonaný procesorom. Každý objektový súbor má formát, ktorý popisuje jeho štruktúru. Pre vykonanie spätného prekladu je nutné súbor spracovať a previesť dáta do vnútornej ...