Now showing items 1-7 of 7

 • Elektrochemický biosenzor pro detekci glukózy 

  Matula, Tomáš
  Táto diplomová práca sa zapodieva elektrochemickým biosenzorom pre detekciu glukózy. Teoretická časť sa práce zaoberá technológiou hrubých vrstiev, jej nanášaním a výpalom. Ďalej je popísaná elektrochémia, elektródy používane ...
 • Návrh a realizace elektronických modulů 

  Matula, Tomáš
  Táto práca sa zaoberá prepojovaním elektronických a mikroelektronických modulov s doskou plošného spoja (DPS). Prvá časť obsahuje definíciu modulu, termomechanického namáhania, rozbor základných materiálov, popis prepojenia ...
 • Pemrlovací stroj pneumatický 

  Matula, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem pneumatického pemrlovacího stroje pro úpravu povrchu dlažby z hlediska vzhledového a protismykového. V úvodu je popsán obecný přehled a příklady dlažby. Druhá část se zabývá rozborem ...
 • Řídicí aplikace pro kamerový dohledový systém 

  Matula, Tomáš
  Práce se zabývá návrhem a implementací řídící aplikace pro sledovací kamerový systém. Velká část práce je věnována tvorbě uživatelského rozhraní s využitím knihovny Qt a návrhu struktury modulární aplikace. Výsledný produkt ...
 • Techniky umělé inteligence pro filtraci nevyžádané pošty 

  Matula, Tomáš
  Diplomová práce se zaměřuje na klasifikaci elektronické pošty. Popisuje základní způsoby filtrování nevyžádané pošty. Následně se zabývá bayesovskými klasifikátory spamu a umělými imunitními systémy. Popisuje existující ...
 • Vyhodnocování lidského pohybu pomoci akcelerometrů 

  Matula, Tomáš
  Tato práce je zaměřena na analýzu lidského pohybu, zejména měření úhlu kolena, co je důležité především při procesu rehabilitace u pacientů s protézy kolenního kloubu nebo po operaci. Pro měření IMU - inerciální měřící ...
 • Využití aproximovaných aritmetických obvodů v neuronových sítí 

  Matula, Tomáš
  Táto práca sa zaoberá využitím aproximovaných obvodov v neurónových sieťach so zámerom prínosu energetických úspor. K tejto téme už existujú štúdie, avšak väčšina z nich bola príliš špecifická k aplikácii alebo bola ...