Now showing items 1-7 of 7

  • Elektrochemický biosenzor pro detekci glukózy 

    Matula, Tomáš
    Táto diplomová práca sa zapodieva elektrochemickým biosenzorom pre detekciu glukózy. Teoretická časť sa práce zaoberá technológiou hrubých vrstiev, jej nanášaním a výpalom. Ďalej je popísaná elektrochémia, elektródy používane ...
  • Návrh a realizace elektronických modulů 

    Matula, Tomáš
    Táto práca sa zaoberá prepojovaním elektronických a mikroelektronických modulov s doskou plošného spoja (DPS). Prvá časť obsahuje definíciu modulu, termomechanického namáhania, rozbor základných materiálov, popis prepojenia ...
  • Pemrlovací stroj pneumatický 

    Matula, Tomáš
    Tato bakalářská práce se zabývá návrhem pneumatického pemrlovacího stroje pro úpravu povrchu dlažby z hlediska vzhledového a protismykového. V úvodu je popsán obecný přehled a příklady dlažby. Druhá část se zabývá rozborem ...
  • Řídicí aplikace pro kamerový dohledový systém 

    Matula, Tomáš
    Práce se zabývá návrhem a implementací řídící aplikace pro sledovací kamerový systém. Velká část práce je věnována tvorbě uživatelského rozhraní s využitím knihovny Qt a návrhu struktury modulární aplikace. Výsledný produkt ...
  • Techniky umělé inteligence pro filtraci nevyžádané pošty 

    Matula, Tomáš
    Diplomová práce se zaměřuje na klasifikaci elektronické pošty. Popisuje základní způsoby filtrování nevyžádané pošty. Následně se zabývá bayesovskými klasifikátory spamu a umělými imunitními systémy. Popisuje existující ...
  • Vyhodnocování lidského pohybu pomoci akcelerometrů 

    Matula, Tomáš
    Tato práce je zaměřena na analýzu lidského pohybu, zejména měření úhlu kolena, co je důležité především při procesu rehabilitace u pacientů s protézy kolenního kloubu nebo po operaci. Pro měření IMU - inerciální měřící ...
  • Využití aproximovaných aritmetických obvodů v neuronových sítí 

    Matula, Tomáš
    Táto práca sa zaoberá využitím aproximovaných obvodov v neurónových sieťach so zámerom prínosu energetických úspor. K tejto téme už existujú štúdie, avšak väčšina z nich bola príliš špecifická k aplikácii alebo bola ...