Now showing items 1-2 of 2

  • Studenti sobě - Studentské centrum Poříčí 

    Matulová, Lucie
    Vzhledem k náročné parcele na nároží v blízkosti kostela Milosrdných bratří a v sousedství téměř funkcionalistického hotelu Austerlitz jsem považovala za základ zdůraznit nároží s hlavním vstupem, zároveň však vhodně navázat ...
  • Vzdělávací centrum ZOO Brno - Bystrc 

    Matulová, Lucie
    Cílem práce je přestavba stávající správní budovy Zoologické zahrady Brno na vzdělávací centrum se zaměřením na environmentální výchovu s řešením přilehlého území. Projekt pracuje s reálnými podklady vycházejícími ze ...