Now showing items 1-20 of 69

 • Analýza a řešení dopravy ve městě Litovel 

  Hrachovinová, Petra
  Diplomová práce se zaměřuje na dopravní situaci ve městě Litovel v Olomouckém kraji. Součástí práce je analýza dopravních módů zejména silniční dopravy, cyklistické dopravy, parkování a návrh jejich optimalizace. V první ...
 • Analýza kritických míst v silniční dopravě ve vybraném regionu - Českobudějovicko 

  Perničková, Barbora
  Tato diplomová práce se zaměřuje na analýzu kritických míst na pozemních komunikacích v Českobudějovickém regionu. Cílem práce je navrhnout organizační a stavebně technická řešení, která mají vliv na bezpečnost provozu ve ...
 • Analýza kritických míst v silniční dopravě ve vybraném regionu - Zlínsko 

  Fojtík, Zdeněk
  V diplomové práci budou důkladně analyzovány konkrétní nehodové úseky na pozemních komunikacích ve Zlínském kraji s důrazem na omezení vzniku dopravních nehod. Podklady pro řešení práce budou získány buď ve spolupráci s ...
 • Bezpečnostní inspekce na vybraných lokalitách v Olomouckém kraji 

  Nováková, Kristýna
  Diplomová práce se zaměřuje na bezpečnostní inspekci na vybraných křižovatkách v Olomouckém kraji. Prvním krokem diplomové práce byl výběr 20 křižovatek, každá z nich byla následně podrobena analýze nehodovosti. Křižovatky ...
 • Bezpečnostní inspekce na vybraných lokalitách ve Zlínském kraji 

  Holcová, Veronika
  Diplomová práce je zaměřena na bezpečnostní inspekci na vybraných lokalitách ve Zlínském kraji. Na začátku práce jsem obdržela od dopravního inspektorátu v Kroměříži 14 nebezpečných lokalit ve Zlínském kraji, z nichž bylo ...
 • Bezpečnostní inspekce v kraji Vysočina 

  Špaček, Jan
  Diplomová práce se zabývá bezpečnostní inspekci na vybraných lokalitách v kraji Vysočina. Celkem bylo zvoleno šest křižovatek z intravilánu a extravilánu a tři úseky z extravilánu, pro které byla v první fázi vypracována ...
 • Bezpečnostní inspekce vybraných lokalit v Moravskoslezském kraji 

  Jalůvková, Denisa
  Tato diplomová práce se zabývá bezpečnostní inspekcí na vybraných lokalitách v Moravskoslezském kraji. Nejprve bylo pro provedení analýzy dopravních nehod vybráno deset úseků a deset křižovatek z extravilánu. Tyto lokality ...
 • Bezplatná veřejná doprava 

  Furdaničová, Alice
  Cílem této bakalářské práce je zmapování oblastí s bezplatnou veřejnou dopravou, a to jak v České republice, v Evropě, tak i v ostatních státech světa. Bakalářská práce je obohacena mapami, které znázorňují dopravní ...
 • Dopravní studie na území města Boskovice 

  Vidourková, Kristýna
  Předmětem diplomové práce je zhodnocení dopravních pohybů na území města Boskovice. Hlavním úkolem mé diplomové práce je analýza stávajícího stavu parkování ve městě Boskovice a návrh zlepšení statické dopravy. Dalším z ...
 • Ekonomické posouzení dopravní situace 

  Doležel, Robin
  Diplomová práce se zabývá modelováním a následným ekonomickým posouzením dopravní situace konkrétní křižovatky, při uplatnění pravidla o odbočení vpravo na červený světelný signál. Práce je rozdělena na část teoretickou, ...
 • Generel bezbariérových tras v městské části Královo Pole 

  Dubšíková, Karolína
  Diplomová práce se v první části zabývá rešerší bezbariérových úprav pro oblast veřejného prostoru pro Slovenskou republiku, Polskou republiku, Spolkovou republiku Německo a Rakouskou republiku. Následně je provedeno ...
 • Generel bezbariérových tras ve městě Strážnici 

  Soukupová, Tereza
  Bakalářská práce se zabývá vypracováním dokumentu Generel bezbariérových tras ve městě Strážnice. Teoretická část obsahuje podrobnější informace o bezbariérových prvcích a technických požadavcích bezbariérového užívání ...
 • Generel bezbariérových tras ve městě Šlapanice 

  Krutáková, Anna
  Diplomová práce se zabývá vytvořením Generelu bezbariérových tras ve městě Šlapanice. V první teoretické části se pojednává o základních informacích bezbariérového užívání stavby pro osoby s omezeným pohybem a orientací. ...
 • I/34 Studie obchvatu obcí Skála a Věž 

  Marek, Miroslav
  Předmětem bakalářské práce je vyhledávací studie obchvatu obce Věž a přilehlé obce Skála. Obce Věž a Skála se nachází 7 kilometrů severovýchodně od města Humpolec. Obchvat je řešen jako přeložka silnice I/34. Stávající ...
 • Issues of using Longer Heavier Vehicles on Roads 

  Matuszková, Radka; Heczko, Michal; Čepil, Jiří; Radimský, Michal (IOP Publishing, 2018-04-13)
  Many logistics companies aim to save on freight costs. Recently, not only on Czech roads and on motorways, longer and heavier vehicles that exceed dimensions' limits appeared. For these vehicles, it is necessary to apply ...
 • Koncepce dopravy v obci Újezd u Brna 

  Rybárová, Martina
  Předmětem diplomové práce je návrh koncepce dopravy v obci Újezd u Brna. Hlavním úkolem mé diplomové práce je analýza stávajícího stavu statické dopravy a veřejné hromadní dopravy na území obce. Dalším z úkolů je analýza ...
 • Measuring Tyre Rolling Noise at the Contact Patch 

  Kozák, Petr; Matuszková, Radka; Radimský, Michal; Kudrna, Jan (IOP Publishing, 2017-07-02)
  The paper describes the development of the measuring device used to measure rolling noise at the tyre/road interface at the Institute of Road Structures, Faculty of Civil Engineering, Brno University of Technology. The ...
 • Mimoúrovňové křížení železniční trasy Přerov - Brno silnicí III/4349 v Chropyni 

  Sobková, Jolana
  Diplomová práce se ve formě studie zabývá mimoúrovňovým křížením železniční trasy se silnicí v Chropyni. Práce řeší úpravu stávajícího úrovňového přejezdu ve dvou variantách v návrhové kategorii S7,5. Diplomová práce ověřuje ...
 • Návrh chodeckých tras na vybraných lokalitách ve městě Kyjov 

  Škrobáček, Petr
  Předmětem diplomové práce je návrh chodeckých tras na vybraných lokalitách ve městě Kyjově. Diplomová práce řeší tři projekty. Prvním projektem je revitalizace ulice Vrchlického, druhý projekt řeší ulici Svatoborskou a ...
 • Návrh cyklostezky Havířov – Žermanice 

  Kolísek, Radomír
  Bakalářská práce řeší návrh trasy cyklostezky mezi Havířovem a Žermanicemi. Úkolem bylo navrhnout chybějící cyklostezku, která povede mimo zatížené komunikace. V současnosti je stezka vedena částečně po silnici III/4735, ...