Now showing items 1-2 of 2

  • Výběr informačního systému 

    Matyščák, Michal
    Tato bakalářská práce se zabývá výběrem informačního systému pro nově založenou střední firmu, která se zabývá poskytováním marketingových služeb a aktuálně žádný systém nevyužívá. Primárním cílem je tedy vybrat vhodný ...
  • Vývoj aplikace s využitím agilních metod projektového managementu 

    Matyščák, Michal
    Tato diplomová práce pojednává o využití agilních metodik projektového managementu při vyvoji aplikace pro podporu procesu náboru zaměstnanců v nadnárodní IT společnosti. Teoretická část je věnována primárně popisu agilních ...