Now showing items 1-2 of 2

  • Krátkovláknové kompozity pro stomatologické aplikace 

    Matysová, Dorota
    Táto diplomová práca za zaoberá štúdiom krátkovláknových kompozitov pre stomatologické aplikácie. Do matrice na báze dimetakrylátov bolo pridané časticové bárnaté plnivo, krátke polyakrylonitrylové vlákna alebo krátke ...
  • Mechanizmus a kinetika vzniku gehlenitu a anortitu v keramických směsích. 

    Matysová, Dorota
    Táto bakalárska práca sa zaoberá štúdiom mechanizmu a kinetiky vzniku gehlenitu a anortitu v keramickej zmesi. Použitými metódami boli termická analýza (TG-DTA-EGA), HT-XRD a žiarová mikroskopia. Na stanovenie aktivačnej ...