Now showing items 1-2 of 2

  • Zdravotně technické a plynovodní instalace v bytovém domě 

    Mauerová, Martina
    Tato bakalářská práce se zabývá návrhem zdravotně technických a plynovodních instalací v bytovém domě. Jedná se o bytový dům se třemi nadzemními podlažími. Teoretická část je zaměřena na problematiku dimenzování vnitřního ...
  • Zdravotně technické instalace v obytné budově 

    Mauerová, Martina
    Tato diplomová práce se zabývá návrhem zdravotně technických instalací v bytovém domě v Praze. Teoretická část je zaměřena na stanovení výpočtového průtoku v přívodním potrubí dle norem. Práce se dále zaměřuje na možné ...