Now showing items 1-7 of 7

 • Analýza chování řidiče při jízdě přes přechod pro chodce 

  Kledus, Robert; Semela, Marek; Maxera, Pavel; Kunovský, Martin; Křižák, Michal (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2013-01)
  Článek se zabývá analýzou chování 8 řidičů při jízdě za soumraku a při noční jízdě přes přechod pro chodce. Sledované vozidlo přejíždí přes moderní přechod v obci, který je označen vodorovným i svislým značením. Ve směru ...
 • Analýza ekonomických ukazatelů podniku pomocí statistických metod 

  Maxera, Pavel
  Bakalářská práce se zabývá analýzou ekonomických ukazatelů vybrané společnosti. Na základě podkladů z účetnictví analyzuje historický vývoj jednotlivých ekonomických ukazatelů a následně odvozuje jejich vývoj budoucí. Dále ...
 • Analýza příčin dopravních nehod vozidel s chodci na vybraných přechodech pro chodce 

  Šimáková, Aneta
  Diplomová práce se zabývá příčinami dopravních nehod na přechodech pro chodce. V úvodu teoretické části jsou popsány příčiny a míra zavinění dopravních nehod na přechodech pro chodce jednotlivými účastníky. V rámci druhé ...
 • Měřicí vozidlo Ústavu soudního inženýrství 

  Maxera, Pavel; Belák, Michal; Semela, Marek (Akademické nakladatelství CERM, 2018-10)
  Článek představuje nové testovací vozidlo Ústavu soudního inženýrství VUT v Brně, které bylo pořízeno pro účely rozšíření výukových možností pro studenty magisterského studia v oblasti expertního inženýrství v dopravě. ...
 • Rozdíly v chování řidiče při jízdě přes přechod pro chodce v noci a ve dne 

  Vlasák, Jaroslav
  Teoretická část diplomové práce je zaměřena na analýzu chování řidičů reagujících ve dne a v noci na přechodech pro chodce. Pozornost je věnována především veškerým faktorům, které mohou ovlivnit jejich chování při jízdě ...
 • Souhrnná analýza chování řidiče při jízdě přes moderně řešený přechod pro chodce 

  Kledus, Robert; Semela, Marek; Maxera, Pavel; Bradáč, Albert (Akademické nakladatelství CERM, 2015-08)
  Článek shrnuje výsledky analýzy chování osmi řidičů při jízdě za soumraku a při noční jízdě přes moderně řešený přechod pro chodce. Při jízdě jsou sledovány optické reakce řidičů na různé podněty pomocí speciálního zařízení ...
 • Vliv konstrukčního uspořádání přechodu pro chodce na chování řidiče 

  Šusta, Radek
  Tato práce je výsledkem rešerše současného stavu v dané problematice a měřením reakcí řidičů a jejich chování pomocí zařízení eyetracker, během doby, kdy projížděli přes přechody pro chodce, na nichž přecházel chodec. ...