Now showing items 1-12 of 12

 • Analysis of selected off-road glances during driving in real road traffic 

  Bucsuházy, Kateřina; Semela, Marek; Belák, Michal; Maxera, Pavel; Bilík, Martin; Rábek, Vlastimil; Zůvala, Robert (Elsevier, 2020-03-20)
  The aim of this ongoing research has been the analysis of driver visual behavior in real road traffic. The paper deals with analysis of duration of selected off-road glances. The total gaze duration depending on mirror ...
 • Analýza chování řidiče při jízdě přes přechod pro chodce 

  Kledus, Robert; Semela, Marek; Maxera, Pavel; Kunovský, Martin; Křižák, Michal (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2013-01)
  Článek se zabývá analýzou chování 8 řidičů při jízdě za soumraku a při noční jízdě přes přechod pro chodce. Sledované vozidlo přejíždí přes moderní přechod v obci, který je označen vodorovným i svislým značením. Ve směru ...
 • Analýza ekonomických ukazatelů podniku pomocí statistických metod 

  Maxera, Pavel
  Bakalářská práce se zabývá analýzou ekonomických ukazatelů vybrané společnosti. Na základě podkladů z účetnictví analyzuje historický vývoj jednotlivých ekonomických ukazatelů a následně odvozuje jejich vývoj budoucí. Dále ...
 • Analýza příčin dopravních nehod vozidel s chodci na vybraných přechodech pro chodce 

  Šimáková, Aneta
  Diplomová práce se zabývá příčinami dopravních nehod na přechodech pro chodce. V úvodu teoretické části jsou popsány příčiny a míra zavinění dopravních nehod na přechodech pro chodce jednotlivými účastníky. V rámci druhé ...
 • Control of Hydraulic Pulse System Based on the PLC and State Machine Programming 

  Pančík, Juraj; Maxera, Pavel (MDPI, 2018-11-20)
  In this paper, we deal with a simple embedded electronic system for an industrial pneumatic–hydraulic system, based on a low-cost programmable logic controller (PLC) and industrial electronic parts with 24 V logic. The ...
 • Měřicí vozidlo Ústavu soudního inženýrství 

  Maxera, Pavel; Belák, Michal; Semela, Marek (Akademické nakladatelství CERM, 2018-10)
  Článek představuje nové testovací vozidlo Ústavu soudního inženýrství VUT v Brně, které bylo pořízeno pro účely rozšíření výukových možností pro studenty magisterského studia v oblasti expertního inženýrství v dopravě. ...
 • Multimodal Features for Detection of Driver Stress and Fatigue: Review 

  Němcová, Andrea; Svozilová, Veronika; Bucsuházy, Kateřina; Smíšek, Radovan; Mézl, Martin; Hesko, Branislav; Belák, Michal; Bilík, Martin; Maxera, Pavel; Seitl, Martin; Dominik, Tomáš; Semela, Marek; Šucha, Matúš; Kolář, Radim (IEEE, 2020-03-10)
  Driver fatigue and stress significantly contribute to higher number of car accidents worldwide. Although, different detection approaches have been already commercialized and used by car producers (and third party companies), ...
 • Porovnání výsledků experimentálních měření dohlednosti s dostupným SW 

  Maxera, Pavel
  Tato diplomová práce se zabývá analýzou porovnání výsledků experimentálních měření dohlednosti se softwarem Dohľadnosť 2.0. Na základě podkladů získaných při měření v terénu hodnotí, zda výsledky získané ze softwaru při ...
 • Rozdíly v chování řidiče při jízdě přes přechod pro chodce v noci a ve dne 

  Vlasák, Jaroslav
  Teoretická část diplomové práce je zaměřena na analýzu chování řidičů reagujících ve dne a v noci na přechodech pro chodce. Pozornost je věnována především veškerým faktorům, které mohou ovlivnit jejich chování při jízdě ...
 • Souhrnná analýza chování řidiče při jízdě přes moderně řešený přechod pro chodce 

  Kledus, Robert; Semela, Marek; Maxera, Pavel; Bradáč, Albert (Akademické nakladatelství CERM, 2015-08)
  Článek shrnuje výsledky analýzy chování osmi řidičů při jízdě za soumraku a při noční jízdě přes moderně řešený přechod pro chodce. Při jízdě jsou sledovány optické reakce řidičů na různé podněty pomocí speciálního zařízení ...
 • VI. ročník odborné konference doktorského studia Junior Forensic Science Brno 2014 

  Schüllerová, Barbora; Maxera, Pavel; Adamec, Vladimír (Akademické nakladatelství CERM, 2014-12)
  V prostorách Centra Vysokého učení technického v Brně proběhl dne 23. dubna 2014 již šestý ročník odborné konference doktorského studia Junior Forensic Science Brno 2014 (JuFoS 2014). Konference se zúčastnilo celkem 57 ...
 • Vliv konstrukčního uspořádání přechodu pro chodce na chování řidiče 

  Šusta, Radek
  Tato práce je výsledkem rešerše současného stavu v dané problematice a měřením reakcí řidičů a jejich chování pomocí zařízení eyetracker, během doby, kdy projížděli přes přechody pro chodce, na nichž přecházel chodec. ...