Now showing items 1-4 of 4

 • GSM modul pro bezdrátové senzorové sítě 

  Mayer, Jan
  Projekt si klade za cíl vytvoření komunikačního kanálu mezi uživatelem a vzdálenou bezdrátovou senzorovou sítí prostřednictvím GSM technologie. Toho docílíme spojením senzoru Iris firmy Crossbow s GSM modulem firmy Teltonika. ...
 • Návrh objednávkového systému pro Cukrárnu Romance 

  Vašek, Ladislav
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem objednávkového systému pro firmu Cukrárna Romance. Cílem této práce je připravit návrh webového objednávkového systému, který bude sloužit k objednání dortů, posouzení jeho ekonomické ...
 • Spektrální vlastnosti denního světla jako časoprostorová funkce 

  Mayer, Jan
  Diplomová práce popisuje základní údaje o Slunci, sluneční konstantě, průchodu slunečního záření zemskou atmosférou. Popisuje účinky složek optického záření a fyzikální charakter slunečního záření. Práce také popisuje ...
 • Vyhodnocení dodavatelského rizika 

  Czeczotková, Iveta
  Tato diplomová práce se zabývá riziky spojenými s výběrem vhodných dodavatelů počítačových komponentů pro společnost Weps s. r. o. Výběr dodavatele je proveden využitím fuzzy logiky. V práci jsou popsaná teoretická východiska, ...