Now showing items 1-20 of 25

 • Administrativní budova 

  Lejčík, Peter
  Administratívna budova je navrhovaná ako bezbariérová samostatne stojaca novostavba v katastrálnom území Púchov – mesto. Navrhovaná budova má 8 podlaží, z ktorých 1.NP obsahuje stravovacie priestory, reštauráciu, bar, ...
 • Administrativní budova 

  Pospíšil, David
  Moje diplomová práce řeší administrativní budovu. Budova se bude nacházet ve městě Šumperk. Bude situována nedaleko centra. Budova má dvě nadzemní podlaží a jedno částečně podsklepené podlaží. Stropy tvoří nosníky s ...
 • Bytový dům 

  Olžbut, Peter
  Diplomová práce - Bytový dům - zpracována ve formě projektové dokumentace dle platných předpisů a norem. Jedná se o novostavbu bytového domu. Je navržena zděná budova se suterénem a třemi nadzemními podlažími. Střecha je ...
 • Bytový dům 

  Krška, Jan
  Projektová dokumentace bytového domu řeší výstavbu celozděného bytového domu o čtyřech nadzemních podlažích a jednom podzemním technickém podlaží s hromadnou garáží pro 12 osobních automobilů. V objektu se nachází 11 ...
 • Bytový dům 

  Matal, Pavel
  Diplomová práce na téma "Bytový dům" je zpracována ve formě projektové dokumentace dle platných předpisů. Jedná se o čtyřpodlažní objekt s plochou střechou. Bytový dům je navržen pro komfortní bydlení osmi rodin ve dvou ...
 • Mateřská škola 

  Janů, Kateřina
  Diplomová práce řeší projekt mateřské školy ve mírném terénu. Mateřská škola je umístěna na pozemku parcelního čísla 1475 v obci Jezeřany- Maršovice. Stavba má dvě nadzemní podlaží. Mateřská škola je určena pro 60 dětí a ...
 • Modelování a detekce útoku SlowDrop 

  Mazánek, Pavel
  Práce je zaměřena na nedávno objevený slow DoS útok s názvem SlowDrop. Zabývá se podrobným nastudováním a popisem současného stavu problému DoS útoků obecně i útoku konkrétního. Z teoretického základu vychází při implementaci ...
 • Penzion pro seniory 

  Moudrá, Jana
  Cílem diplomové práce je návrh penzionu pro seniory v Třebíči. Penzion je situován do městské části Horka - Domky. Konstrukční systém je navržen jako stěnový. Stavba je založena na plošných základech. Stěny jsou z ...
 • Polyfunkční dům 

  Hradský, Peter
  Polyfunkčný objekt je navrhovaný ako samostatne stojaca novostavba v katastrálnom území Žilina na súkromnej parcele č. 4518, ulica Alexandra Rudnaya. Objekt je situovaný v staršej časti mesta zo šeřdesiatych rokov s ...
 • Polyfunkční dům 

  Chocholouš, Lukáš
  V diplomové práci jsem zpracoval projektovou dokumentaci k novostavbě polyfunkčního domu dle zadání na úrovni pro stavební povolení. Navrhnuté řešení respektuje platné normy a vyhlášky (statické a prostorové uspořádání, ...
 • Polyfunkční dům 

  Remeš, Vlastislav
  Obsahem práce je projektová dokumentace k novostavbě samostatně stojícího polyfunkčního domu. Objekt má 4 nadzemní podlaží a je nepodsklepený. Svislé nosné konstrukce tvoří keramické zdivo Porotherm. Stropy jsou železobetonové, ...
 • Rodinný dům 

  Boudyšová, Helena
  Cílem bakalářské práce je návrh rodinného domu. Projektová dokumentace řeší jednogenerační rodinný dům. Jedná se o samostatně stojící budovu. Stavba je řešena jako novostavba třípodlažního, podsklepeného rodinného domu s ...
 • Rodinný dům 

  Indrová, Eva
  Cílem bakalářské práce je návrh rodinného domu. Projektová dokumentace řeší jednogenerační rodinný dům. Jedná se o samostatně stojící budovu. Stavba je řešena jako novostavba jednopodlažního, částečně podsklepeného rodinného ...
 • Rodinný dům 

  Bouček, Václav
  Novostavba rodinného domu ve městě Veselí nad Lužnicí. Rodinný dům leží v rovinném terénu. Má dvě nadzemní podlaží. Dům je částečně podsklepen. Svislé nosné konstrukce a vodorovné nosné konstrukce jsou ze systému POROTHERM. ...
 • Rodinný dům 

  Stloukal, Ondřej
  V projektu je zpracována kompletní dokumentace novostavby rodinného domu s prodejním skladem náhradních dílů na úrovni dokumentace pro provedení stavby. Rodinný dům je navržen pro čtyřčlennou rodinu a na provoz prodejna ...
 • Rodinný dům 

  Řimnáč, Radek
  Třípodlažní rodinný dům s garáží a plochou střechou ve svažitém terénu. Kombinace zděné a monolitické konstrukce. Využití svažitého terénu k propojení prvního nadzemního a podzemního podlaží venkovním schodištěm.
 • Rodinný dům 

  Smrček, Stanislav
  Předmětem bakalářské práce je jednogenerační řadový rodinný dům v Brně-Chrlicích. Objekt je navržen v rovinatém terénu. Hlavní vstup je orientován na jihovýchod. Skládá se z jednoho podzemního a dvou nadzemních podlaží. ...
 • Rodinný dům v Jiříkovicích 

  Drápalová, Petra
  Jedná se o samostatně stojící rodinný dům. Budova leží v obci Jiříkovice, v okrese Brno -venkov. Tento rodinný dům má dvě nadzemní podlaží a je částečně podsklepený. Objekt je založen na základových pasech z prostého betonu. ...
 • Rodinný dům v Moravanech u Brna 

  Fukanová, Lenka
  Jedná se o novostavbu rodinného domu v Moravanech u Brna. Objekt je částečně podsklepený, má dvě nadzemní podlaží a je situován na rovinném terénu. K domu přiléhá garáž pro jeden automobil. Je určený pro čtyřčlennou rodinu. ...
 • Rodinný dům v Moravanech u Brna 

  Hořáková, Alžběta
  Předmětem této bakalářské práce je zpracování stavebně technické části projektové dokumentace pro realizaci novostavby rodinného domu v Moravanech u Brna. Dům je částečně podsklepen a má dvě nadzemní podlaží. Stavba je ...