Now showing items 1-3 of 3

 • Analýza kritických míst v silniční dopravě ve vybraném regionu - Brno-venkov 

  Mazánková, Martina
  Téma diplomové práce Analýza kritických míst v silniční dopravě ve vybraném regionu – Brno-venkov bylo navrhováno tak, aby byly její výsledky využity v praxi. Toto praktické využití zajišťuje spolupráce s Dopravním ...
 • Dopravní nehoda v důsledku selhání lidského faktoru 

  Mazánková, Martina; Vémola, Aleš (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2014-01)
  The traffic accidents can originate in the consequence of the human failure, because of the technical failure or the poor technical state of the vehicle, the fault of bad state of the environment, in witch the driver moves ...
 • Oceňování vojenských motorových vozidel 

  Mazánková, Martina; Zvonek, Dalibor; Píša, Václav; Fleischmann, Jan (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2013-01)
  Článek se zabývá oceňováním motorových vozidel. Vojenská vozidla a jejich oceňování vykazují některé zvláštnosti ve srovnání s běžnými motorovými vozidly. Oceňování motorových vozidel je řešeno Znaleckým standardem č. ...