Now showing items 1-20 of 29

 • Application of low temperature plasmas for restoration/conservation of archaeological objects 

  Krčma, František; Blahová, Lucie; Miková, Petra; Graham, William; Grossmannová, Hana; Holíková, Lenka; Horák, Jakub; Janová, Drahomíra; Kelsey, Colin Patrick; Kozáková, Zdenka; Mazánková, Věra; Procházka, Michal; Přikryl, Radek; Řádková, Lucie; Sázavská, Věra; Vašíček, Michal; Veverková, Radka; Zmrzlý, Martin (IOP Publishing, 2014-12-18)
  The low temperature low-pressure hydrogen based plasmas were used to study the influence of processes and discharge conditions on corrosion removal. The capacitive coupled RF discharge in the continuous or pulsed regime ...
 • Atmospheric Pressure Plasma Polymerized Oxazoline-Based Thin Films-Antibacterial Properties and Cytocompatibility Performance 

  Sťahel, Pavel; Mazánková, Věra; Tomečková, Klára; Matoušková, Petra; Brablec, Antonín; Prokeš, Lubomír; Jurmanová, Jana; Buršíková, Vilma; Přibyl, Roman; Lehocký, Marián; Humpolíček, Petr; Ozaltin, Kadir; Trunec, David (MDPI, 2019-12-12)
  Polyoxazolines are a new promising class of polymers for biomedical applications. Antibiofouling polyoxazoline coatings can suppress bacterial colonization of medical devices, which can cause infections to patients. However, ...
 • Barierové multivrstevnaté povlaky 

  Sedláček, Ondřej
  Tématem této práce je příprava a charakterizace vícevrstevnatých bariérových povlaků na polymerní a kovové substráty na bázi SiOx nebo organických molekul. Zabývá se určením jejich vlastností z hlediska propustnosti kyslíku ...
 • Barierové vrstvy na bázi polyparaxylylenu a jejich vlastnosti 

  Horák, Jakub
  Tato diplomová práce se zabývá přípravou a charakterizací bariérových vlastností vrstev parylenu C. Tyto vrstvy byly připravovány metodou chemické depozice z plynné fáze (CVD). Zájem o zkoumání těchto vrstev je velký ...
 • Charakterizace mikrovlnné plazmové trysky ve směsi argonu s dusíkem 

  Truchlá, Darina
  Táto práca sa zaoberá vplyvom prímesi dusíka na nízkoteplotnú mikrovlnnú plazmatickú trysku generovanú v argóne pri atmosférickom tlaku. Nízkoteplotná plazma má využitie v mnohých biomedicínskych aplikáciách ako je liečba ...
 • Charakterizace mikrovlnné plazmové trysky ve směsi argonu s kyslíkem 

  Smejkalová, Kateřina
  Předmětem této bakalářské práce je optická diagnostika mikrovlnné plazmové trysky pracující na frekvenci 2,45 GHz. Mikrovlnné plazma je generované pomocí surfatronového rezonátoru v argonu s příměsí kyslíku (max. 1,7 %) ...
 • Charakterizace plazmatu pro vytváření tenkých organokřemíkových vrstev z hexamethyldisiloxanu 

  Blahová, Lucie
  Tématem této bakalářské práce je diagnostika plazmatu pro tvorbu tenkých vrstev na bázi organokřemičitanů. Jako prekurzor pro plazmovou depozici byl použit hexamethyldisiloxan za přítomnosti kyslíku a diagnostika byla ...
 • Diagnostika bariérových vlastností tenkých vrstev 

  Horák, Jakub
  Tato bakalářská práce je zaměřena na charakterizaci vlastností tenkých SiOx vrstev připravených metodou plazmochemické depozice z plynné fáze (PECVD). Vrstvy byly charakterizovány s ohledem na budoucí možné použití pro ...
 • Diagnostika dohasínajícího dusíkového plazmatu metodou optické emisní spektroskopie 

  Kabeláčová, Kateřina
  Cílem předložené diplomové práce je diagnostika dohasínajícího dusíkového plazmatu metodou optické emisní spektroskopie. Dohasínající dusíkové plazma je v popředí zájmu již roky, je zkoumáno jak teoretické tak i praktické ...
 • Diagnostika elektrických výbojů v kapalinách 

  Vašíček, Michal
  Cílem této práce je proměření elektrických charakteristik zapálení stejnosměrného elektrického výboje v roztoku elektrolytu a vyhodnocení jednotlivých parametrů (napětí, proud, světelný signál a zvuk). Výsledkem je porovnání ...
 • Excitation of Mercury Atoms in Nitrogen Post-Discharge 

  Krčma, František; Bocková, Ivana; Mazánková, Věra; Soural, Ivo; Hrdlička, Aleš; Kanický, Viktor (IOP Publishing, 2014-06-03)
  The work presents results obtained during spectroscopic observations of nitrogen DC flowing post-discharges at the total gas pressure of 1000 Pa and at the discharge current of 100 mA. Mercury traces were introduced into ...
 • Generace ozónu fotochemickými procesy v CO2 

  Kucserová, Aneta
  Bakalářská práce se zabývá měřením koncentrace ozónu, který byl produkován dielektrickým bariérovým výbojem, korónovým výbojem a UV lampou. Také byla měřena koncentrace ozónu v ovzduší. Teoretická část se zabývá základními ...
 • Generace ozónu fotochemickými procesy v O2 a příměsích 

  Tomečková, Klára
  Ozón je jedovatý plyn, který je pro živé organismy ve vysokých koncentracích smrtelný. Proto je možné tento plyn využít ke sterilizaci v mnoha odvětvích. Předmětem předkládané práce je generace ozónu pomocí různých metod ...
 • Měření koncentrace atomárního dusíku v dohasínajícím dusíkovém plazmatu 

  Josiek, Stanislav
  Čisté dohasínající dusíkové plazma a dusíkové plazma s různými příměsemi je v zájmu vědců již více než 50 let a bylo již publikováno mnoho článků na téma aktivní výboj, dohasínání, probíhající procesy a reakce. Z těchto ...
 • Optická emisní spektroskopie dohasínajícího dusíkového plazmatu se stopovou příměsí kovů 

  Bocková, Ivana
  Bakalářská práce se zabývá optickou emisní spektroskopií dohasínajícího dusíkového plazmatu se stopovou příměsí kovů. Zkoumaným vzorkem zaváděným do nízkoteplotního plazmatu byl zinek a chlorid cíničitý. Jako diagnostická ...
 • Plazmochemická redukce korozních vrstev na měděných předmětech 

  Kujawa, Adam
  Tato diplomová práce se zabývá studiem plazmochemické redukce korozních vrstev na mědi. Jedná se o významnou konzervační metodu, která využívá účinku redukčních vlastností nízkotlakého vodíkového plazmatu na korozní vrstvy, ...
 • Plazmochemická úprava přírodních vláken 

  Demková, Eva
  Táto bakalárska práca sa zameriava na plazmochemické povrchové úpravy prírodných ľanových vlákien pomocou dielektrického bariérového výboja a silánovým väzbovým činidlom. Upravené vlákna boli použité ako výstuž kompozitného ...
 • Povrchové úpravy biomateriálů v dielektrickém bariérovém výboji 

  Maruniak, Marek
  Práca sa zaoberá opracovaním povrchov rôznych polymérnych biomateriálov pomocou plazmy generovanej za atmosférického tlaku. Plazma je generovaná medzi dvoma elektródami pričom medzi nimi je vložené dielektrikum. Za použitia ...
 • Spektroskopické studium dohasínajících výbojů v dusíku a jeho směsích 

  Mazánková, Věra
  Cílem disertační práce je studium kinetických procesů v dohasínajícím plazmatu dusíku s příměsí kyslíku a dusíku ve směsi s argonem. Výsledky měření předložené v této práci jsou získány z optické emisní spektroskopie ...
 • Stanovení koncentrace ozónu generovaného dielektrickým bariérovým výbojem. 

  Manduchová, Ivana
  Bakalárska práca sa venuje štúdiu determinácie koncentrácie ozónu generovaného dielektrickým bariérovým výbojom z plynného kyslíka o čistote 99,999 9 %, pri rôznych zmenách experimentálnych podmienok, pomocou absorpčnej ...