Now showing items 1-2 of 2

  • Podnikatelský záměr v oblasti pohostinství 

    Mazůrek, Václav
    Podnikatelský plán v oboru pohostinství s náležitostmi pro založení firmy jsou hlavním cílem této bakalářské práce. Bakalářská práce vychází z teoretických poznatků. Ke splnění základního cíle je potřeba vypracovat analýzy ...
  • Studie logistiky opatřování pro organizaci poskytující služby 

    Mazůrek, Václav
    Diplomová práce využívá teoretické znalosti logistiky opatřování a aplikuje je na konkrétní podnikatelský subjekt. Získané informace jsou využity k návrhům na zlepšení při alokování dodavatelů a řízení zásob. Analýza ...