Now showing items 1-2 of 2

  • Framework pro bezpečný vývoj webových aplikací 

    Mazura, František
    Práce se věnuje teoretickému rozboru zranitelností ve webových aplikacích, zejména jsou v této práci rozebrány nejčastější zranitelnosti OWAST TOP 10. Tyto zranitelnosti jsou následně zanalyzovány pro návrh frameworku na ...
  • Informační systém s XSLT šablonami 

    Mazura, František
    Cílem této práce je vytvořit univerzální framework pro malé a středně velké informační systémy. Pro řešení zvoleného problému jsem použil jazyk PHP v kombinaci se šablonami XSLT při REST architektuře. Vytvořený framework ...