Now showing items 1-2 of 2

  • Šíření trhliny v přímých prizmatických prutech 

    Meňhert, Samuel
    Táto práca sa venuje sumarizácii poznatkov o lomovej mechanike , predovšetkým metódam na stanovenie súčiniteľov intenzity napätia, ktoré sú dôležitou súčasťou určenia chovania trhlín v inžinierskej praxi. Cieľom tejto práce ...
  • Vliv modelu zpevnění na výsledky simulace kosoúhlého rovnání 

    Meňhert, Samuel
    Táto diplomoví práca sa zaoberá simuláciou procesu kosouhlého rovnania pomocou výpočtového modelovania metódou konečných prvkov v programe ANSYS. Cieľom tejto práce je kvantifikovať vplyv nepresných znalostí mechanických ...