Now showing items 1-5 of 5

 • Konstrukce experimentální stanice pro měření valivého odporu cyklistických pneumatik 

  Matela, Milan
  Tato bakaláská práce se zabývá konstrukním ešením mící stanice valivého odporu cyklistických pneumatik. V této práci je vysvtlen pojem valivý odpor a popisuje jeho definici. Práce analyzuje existující zpsoby mení valivého ...
 • Konstrukce simulátoru axiálního segmentového ložiska 

  Sedlačík, Jan
  Bakalářská práce se zabývá konstrukčním návrhem simulátoru axiálního segmentového ložiska. Experimentální zařízení je navrženo pro studium tenkého mazacího filmu mezi segmentem axiálního ložiska a skleněným diskem. Snahou ...
 • Možnosti zatěžování kontaktu v tribologickém simulátoru. 

  Brada, Karel
  V bakalářské práci byly rozebrány různé druhy zatěžování používané významnými autory v průběhu druhé poloviny dvacátého století při experimentálním výzkumu elastohydrodynamického mazání. Postupně byla popsána zatěžování ...
 • Přenosný brusný modul 

  Lux, Martin
  Cílem bakalářské práce je konstrukční návrh přenosného brusného modulu fasety pro daný řezný úhel u nestandardního ostří.
 • Systémy shrabování dna čistírenských nádrží 

  Bartoš, Pavel
  Bakalářská práce obsahuje přehled různých způsobů čištění odpadních vod, druhy čistíren a jejich jednotlivé komponenty. Především poukazuje na druhy shrabování dna čistírenských nádrží. Popisuje jednotlivá provedení ...