Now showing items 1-2 of 2

  • Bytový dům 

    Medová, Jana
    Tato bakalářská práce řeší projekt bytového domu v katastrálním území Přibyslav, ve stejnojmenném městě na parcele č. 318, která je mírně svažitá severním směrem. Bytový dům je nepodsklepený o třech nadzemních podlažích. ...
  • Mateřská škola 

    Medová, Jana
    Hlavním cílem mé práce je navrhnout mateřskou školu. Nachází se na západním okraji Havlíčkova Brodu na pozemku č. 653/1 v katastrálním území Havlíčkův Brod. Pozemek je svažován na jih. Budova má dvě nadzemní podlaží. Přízemí ...