Now showing items 1-2 of 2

  • Detekce otočení a změny měřítka obrazu užitím fázové korelace 

    Meduňa, Tomáš
    Tato práce se zabývá detekcí otočení a změny měřítka dvou podobných obrazů pomocí fázové korelace. Rozebrán je potřebný matematický základ jako Fourierova transformace a její vlastnosti, který je demonstrován na příkladech. ...
  • Numerické metody zpracování obrazů z kosmické sondy NASA SDO 

    Meduňa, Tomáš
    Tato práce se zabývá zpracováním snímků Slunce pořízených kosmickou sondou SDO na různých vlnových délkách a vizualizací výskytu třikrát ionizovaného uhlíku C IV jejich vhodným složením. V práci jsou uvedeny základní ...