Now showing items 1-13 of 13

 • Číslicová technika v laboratorní výuce 

  Harvánek, Michal
  Výsledkem tohoto projektu jsou návrhy kompletních laboratorních úloh pro demonstraci teoretických poznatků z oblastí synchronních, asynchronních čítačů, stavových automatů, speciálních kombinačních obvodů a hazardů ...
 • Instruction Mapping Process on the VLIW Architectures 

  Mego, Roman (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2016)
  This paper deals with the process of instruction mapping on the digital signal processors. This process is used by the newly developed tool, which is designed for generating low-level assembly code for very long instruction ...
 • Paralelní zpracování signálů pomocí GPU 

  Václavík, Jiří
  Práce v úvodu naznačuje historii vzniku moderních grafických procesorů. V teoretické části textu je popsáno minimum k programovacímu modelu nutnému k naprogramování jednoduchých DSP algoritmů. Další část potom zpracovává ...
 • PC osciloskop – hardwarová část 

  Mego, Roman
  Cieľom bakalárskej práce je navrhnúť a skonštruovať zariadenie, ktoré bude plniť funkciu osciloskopu a logického analyzátora. Práca obsahuje základný prehľad o vlastnostiach osciloskopov, ktoré sú zohľadnené pri návrhu. V ...
 • RFID přístupový systém v místnosti 

  Mego, Roman
  Cieľom diplomovej práce je navrhnúť prístupový systém využívajúci technológiu RFID. Tento systém by mal znižovať bezpečnostné riziká spojené s jeho používaním. Počas riešenia boli vytvorené dve zariadenia. Prvý je prístupový ...
 • Robotický manipulátor 

  Navrátil, Luděk
  Cílem práce bylo navrhnout řídící systém pro robotický manipulátor s využitím počítačového vidění. V průběhu práce byl zhotoven experimentální robotický manipulátor a navržena elektronická řídící jednotka schopná přijímat ...
 • Řídící jednotka zahradního bazénu 

  Jansa, Josef
  Tato práce se zabývá problematikou regulace teploty vody v malém zahradním bazénu. Praktická část je tvořena skutečným návrhem řídící jednotky zahradního bazénu, která na základě znalosti okolní teploty vzduchu a teploty ...
 • Řízení kamerového slideru 

  Rajnoch, David
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací digitálního ovladače krokového motoru, který umožňuje pohyb kamery na kamerovém slideru. Základními prvky jsou mikroprocesor ATmega16 a driver krokového motoru Toshiba ...
 • Segmentace obrazu pomocí GPU 

  Bravenec, Tomáš
  Bakalářská práce je zaměřena na využití potenciálu grafických karet v oblasti paralelního zpracování dat, přesněji na zpracování obrazu. Zabývá se určením rozdílu v rychlosti zpracování pomocí grafické karty a běžného ...
 • Software pro analýzu dálkového odečtu měřicích zařízení 

  Přívětivý, Radek
  V první části diplomové práce jsou popsány principy dálkového odečtu měřičů v domácnostech a jednotlivé komponenty inteligentních sítí pro odečet těchto měřidel. Další část práce obsahuje popis standardu Wireless M-Bus a ...
 • Využití procesorů ARM pro zpracování signálů 

  Vonička, Miloš
  Cílem bakalářské práce je seznámit čtenáře s problematikou ARM procesorů na vybraném vzorku od společnosti STMicroelectronics. Práce má dále čtenáři připomenout základní principy analýzy signálů a snaží se o jejich demonstraci ...
 • Vývoj aplikací pro Android 

  Kvasnička, Jaroslav
  V bakalářské práci Vývoj aplikací pro Android jsou popsány nástroje, možnosti a dostupné prostředky pro vývoj aplikací na operační systém Android. V první části je představen samotný systém Android a dostupné nástroje pro ...
 • Vývoj aplikací pro MCU/ARM 

  Pavlík, Radim
  Tato bakalářská práce se soustředí na možnosti a samotný vývoj aplikací pro mikrokontroléry struktury ARM v jednotném prostředí Mbed. Součástí práce je soubor ukázkových programů kteréžto mají sloužit studentům k seznámení ...