Now showing items 1-3 of 3

 • Hodnocení výkonnosti podniku 

  Megová, Simona
  Diplomová práca sa zameriava na hodnotenie výkonnosti podniku vybranej výrobnej spoločnosti a následnú implementáciu zvolenej metódy Balanced Scorecard, prostredníctvom ktorej usmerňuje chovanie a prístup spoločnosti k ...
 • Návrhy na zníženie nezamestnanosti v okrese Trenčín 

  Megová, Simona
  Táto diplomová práca je zameraná na problematiku nezamestnanosti v okrese Trenčín. Analytická časť je venovaná zisteniu aktuálneho stavu na trhu práce v tomto okrese a následne som navrhla opatrenia, ktoré by mali prispieť ...
 • Změna formy živnostenského podnikání 

  Megová, Simona
  Táto bakalárska práca sa zaoberá zmenou formy živnostenského podniku na spoločnosť s ručením obmedzeným. Informuje o výhodách a nevýhodách spoločnosti s ručením obmedzeným oproti živnosti a navrhuje postup pri založení ...