Now showing items 1-3 of 3

 • Centralizace správy experimentální datové sítě 

  Meixner, Jaroslav
  Tématem této diplomové práce je návrh a realizace správy centralizované experimentální sítě v laboratoři konvergovaných síťových technologií. Diplomová práce je rozdělena do několika částí. V úvodu práce jsou popsány obecné ...
 • Centralizace správy experimentální datové sítě 

  Meixner, Jaroslav
  Tématem této diplomové práce je návrh a realizace správy centralizované experimentální sítě v laboratoři konvergovaných síťových technologií. Diplomová práce je rozdělena do několika částí. V úvodu práce jsou popsány obecné ...
 • Návrh a vývoj webovské aplikace pro ověřování znalostí studentů 

  Meixner, Jaroslav
  Cílem mé bakalářské práce je navrhnout a realizovat systém s webovým rozhraním, který automatizuje ověřování znalostí studentů pomocí náhodně generovaných testů. Důležitou podmínkou je každému studentovi vygenerovat unikátní ...