Now showing items 1-1 of 1

  • Koeficient prodejnosti pro lesní porosty 

    Vopálka Melicharová, Lenka; Mejzrová, Lenka (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2014-01)
    Ministry of Finance has been repeatedly pointed out for the absence of merchantability coefficient for forest stands [4]. To calculate the coefficient of merchantability has to be available a certain amount of data. ...