Now showing items 1-20 of 63

 • Akustická analýza Mozartova efektu a jeho působení u pacientů s epilepsii 

  Zemánek, Václav
  Hudba obecně dokáže člověka vnitřně uklidnit. U Mozartovy hudby se dají účinky dokonce změřit. Vědci naměřily studentům poslouchající Mozartovu hudbu vyšší IQ, u pacientů s epilepsií je potlačována epileptiformní aktivita. ...
 • Akustická analýza Mozartova efektu a jeho působení u pacientů s epilepsii 

  Zemánek, Václav
  Hudba obecně dokáže člověka vnitřně uklidnit. U Mozartovy hudby se dají účinky do- konce změřit. Vědci naměřily studentům poslouchající Mozartovu hudbu vyšší IQ, u pa- cientů s epilepsií je potlačována epileptiformní ...
 • Akustická analýza vět složitých na artikulaci u pacientů s Parkinsonovou nemocí 

  Kiska, Tomáš
  Tato práce se zabývá návrhem systému analýzy hypokinetické dysartrie, jakožto poruchy motorické realizace řeči, která se vyskytuje u přibližně 90 % pacientů s Parkinsonovou nemocí. Dále je popsána Parkinsonova nemoc a změna ...
 • Analýza a modelování medicínských obrazů 

  Vrba, Jan
  Hlavním cílem diplomové práce je rozbor technik hodnocení obličeje, kefalometrické hodnocení a metody, které jsou vhodné pro úpravu postavení čelistí a návrh metody pro úpravu čelistí. Zároveň je kladen důraz na prostudování ...
 • Analýza fonace u pacientů s Parkinsonovou nemocí 

  Kopřiva, Tomáš
  Tato práce se zabývá analýzou fonace u pacientů s Parkinsonovou nemocí (PN). Přibližně 90% pacientů s Parkinsonovou nemocí trpí motorickou poruchou řeči nazývanou hypokinetická dysartrie. Je navržen systém pro rozpoznání ...
 • Analýza interpretace hudby metodami číslicového zpracování signálu 

  Ištvánek, Matěj
  Tato diplomová práce se zabývá metodami detekce not a tempa v hudebních signálech pomocí specifických metod číslicového zpracování. Rozebírá a popisuje danou problematiku jak z hudební, tak z technické stránky. Nejprve je ...
 • Analýza Parkinsonovy nemoci pomocí segmentálních řečových příznaků 

  Mračko, Peter
  V tejto práci je popísaný návrh systému diagnózy Parkinsonovej choroby na základe reči. Parkinsonova choroba je neurodegeneratívna porucha centrálneho nervového systému, ktorej prejavom je okrem iných aj postihnutie ...
 • Analýza ručně psaného projevu u pacientů postižených neurologickými onemocněními 

  Galáž, Zoltán
  V rámci diplomovej práce bola preštudovaná problematika analýzy ručne písaného prejavu. Bol navrhnutý a následne realizovaný systém automatickej diagnostiky Parkinsonovej nemoci na základe analýzy ručne písaného prejavu. ...
 • Analýza řeči pomocí systému iOS či Android 

  Hejda, Jakub
  Telemedicína je stále nově se rozvíjejícím odvětvím a poskytuje snazší diagnostiku pro efektivnější vývoj léčebných metod. Cílem práce bylo vytvořit mobilní aplikaci pro ana- lýzu prodloužené fonace pacientů trpících ...
 • Analýza řečových promluv pro IT diagnostiku neurologických onemocnění 

  Mekyska, Jiří
  Tato práce se zabývá návrhem systému analýzy hypokinetické dysartrie, jakožto poruchy motorické realizace řeči, která se vyskytuje u přibližně 90 % pacientů s Parkinsonovou nemocí. Pozornost je zde věnována především ...
 • Analýza seismického rychlostního pole 

  Kratochvíl, Pavel
  V seismickém zpracování, sloužícím především k vyhledávání akumulací uhlovodíků, jsou důležitým vstupem seismické rychlosti. Tyto rychlosti jsou často zobrazovány pro vzájemné srovnávání a kontrolu, zpřesňovány, filtrovány ...
 • Analýza zvukové interpretace hudby metodami číslicového zpracování signálu 

  Fančal, Petr
  Cílem této diplomové práce je provedení analýzy skladeb z hlediska časových prostředků hudby. Úvodem jsou stručně popsány základní muzikologické pojmy a veličiny, které jsou v přímém vztahu k časovým prostředkům v hudebně ...
 • Aplikace akustické analýzy hovoru pro systém Android 

  Hejda, Jakub
  V současné době se stále více rozvíjí možnosti telemedicíny díky technologickému po- kroku v oblasti smartphonů. Cílem práce bylo navrhnout architekturu a design systému umožňující akvizici, zpracování a poskytování dat z ...
 • Aplikace klinického vyšetření pacientů pro systém Android 

  Rusnák, Daniel
  Táto bakalárska práca sa venuje návrhu a implementácii systému na digitalizovanie procesu klinického testovania pacientov s neuroligickými ochoreniami formou testovacích dotazníkov. Systém sa skladá z troch aplikácií, ktoré ...
 • Aplikace pro vyšetření dysartrie pomocí testu 3F pro systém Android 

  Sarker, Joy Tomáš
  Bakalárska práca sa zaoberá diagnostikou dyzartrie pomocou diagnostického nástroja „Test 3F dysartrický profil“. Pri vyšetrení pomocou tohto diagnostického nástroja testovaná osoba vykonáva 45 cvičení zameraných na otestovanie ...
 • Aplikace pro výpočet řečových příznaků popisující hypokinetickou dysartrii 

  Hynšt, Miroslav
  Tato práce se zabývá návrhem a zhotovením aplikace pro výpočet řečových parametrů u lidí trpící Parkinsonovou nemocí. Na začátku je obecně popsána Parkinsonova nemoc a Hypokinetická dysartrie a jak ovlivňuje řeč a parametry ...
 • Changes in Phonation and Their Relations with Progress of Parkinson’s Disease 

  Galáž, Zoltán; Mekyska, Jiří; Zvončák, Vojtěch; Mucha, Ján; Kiska, Tomáš; Smékal, Zdeněk; Eliášová, Ilona; Mráčková, Martina; Košťálová, Miroslava; Rektorová, Irena; Faúndez Zanuy, Marcos; Alonso-Hernandez, Jesus; Gomez-Vilda, Pedro (MDPI, 2019-01-22)
  Hypokinetic dysarthria, which is associated with Parkinson’s disease (PD), affects several speech dimensions, including phonation. Although the scientific community has dealt with a quantitative analysis of phonation in ...
 • De-identifikace řečníků postižených hypokinetickou dysartrií 

  Kárník, Radoslav
  Tato práce se zabývá návrhem a realizací systému, který provádí de-identifikace řečových nahrávek pacientů postižených Parkinsonovou nemocí. V práci jsou popsány příčiny a projevy Parkinsonovy nemoci a vlivy hypokinetické ...
 • Detekce částí obličeje v termografickém spektru 

  Šujan, Miroslav
  Diplomová práce se zabývá aktuální problematikou detekce obličeje a jeho částí v termografickém spektru. Většina doposud publikované literatury se zabývá problematikou detekce ve viditelném spektru, což z detekce v ...
 • Detekce základního tónu 

  Chloupek, Jiří
  Tato bakalářská práce se zabývá detekcí základního tónu člověka. Kmitočet základního tónu patří mezi základní parametry řečového signálu v kmitočtové oblasti. V této práci je popsáno několik metod detekce základního tónu ...