Now showing items 1-15 of 15

 • Bytový dům v Kroměříži 

  Soldánová, Veronika
  Bakalářská práce zpracovává projektovou dokumentaci k bytovému domu ve městě Kroměříži. Objekt je samostatně stojící na rovinném terénu se čtyřmi nadzemními podlažími. Celkem se zde nachází celkem 8 bytových jednotek, z ...
 • Bytový dům v Lipníku nad Bečvou 

  Špunarová, Ivana
  Cílem bakalářské práce bylo zpracovat projektovou dokumentaci pro provádění novostavby bytového domu v Lipníku nad Bečvou. Samostatně stojící objekt je čtyřpodlažní, nepodsklepený. Objekt se nachází na rovném terénu. První ...
 • Hotel s vodáckým tábořištěm ve Zruči nad Sázavou 

  Melcr, Petr
  Předmětem diplomové práce je návrh novostavby hotelu s vodáckým tábořištěm ve Zruči nad Sázavou. Objekt je situován v těsné blízkosti řeky Sázavy na rovinatém terénu. Důraz byl kladen na celkový vizuální dojem stavby a na ...
 • Novostavba bytového domu 

  Jiráček, David
  Zadáním mé bakalářské práce je vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby novostavby bytového domu v Chrudimi v nové lokalitě bytových dům Na Špici. Bytový dům má pět nadzemních pater a je nepodsklepený. ...
 • Novostavba rodinného domu s projekční kanceláří 

  Večeřa, František
  Bakalářská práce se zabývá návrhem rodinného domu s projekční kanceláří. Jde o novostavbu na parcele číslo 3052/58, která se nachází ve městě Bystřice nad Pernštejnem na Vysočině. Stavba je určená pro bydlení čtyřčlenné ...
 • Novostavba rodinného domu s ubytovací kapacitou 

  Čech, Pavel
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem rodinného domu s ubytovací kapacitou v k.ú. Dambořice, okres Hodonín. Objekty jsou samostatně stojící v nově vznikající zástavbě. RD je navržen pro čtyř až pěti člennou rodinu, objekt ...
 • Novostavba rodinného domu se sochařským ateliérem "Statua" na ulici Vratenská 

  Ulyanov, Roman
  Tato bakalářská práce se týká návrhu a řešení rodinného domu se sochařským ateliérem. Jedná se o novostavbu rodinného domu v obci Miškovice, Praha. Stavba je určena pro bydlení pětičlennou rodinu (2 rodičů + 3 dětí). ...
 • Novostavba rodinného domu se zubní ordinací 

  Berényiová, Christiána
  Předmětem této bakalářské práce je návrh a vypracování projektové dokumentace pro rodinný dům se zubní ordinací v Prievidzi. Stavba pozůstává ze tří samostatně stojících objektů. Všechny objekty jsou vyzděné z vápenopískových ...
 • Novostavba rodinného domu v Sedlci u Prahy 

  Melcr, Petr
  Předmětem bakalářské práce je návrh novostavby rodinného domu v obci Sedlec nedaleko Prahy. Objekt je zasazen do svažitého terénu. Důraz je kladen na celkový vizuální dojem stavby a na její splynutí s okolní krajinou. ...
 • Novostavba rodinného domu ve Velkých Němčicích 

  Muwafak, Ali
  Předmětem této bakalářské práce je návrh projektové dokumentace rodinného domu se zastavěným dvojgaráží na konkrétním pozemku ve Velkých Němčicích. Cílem je vytvořit funkční dispoziční řešení zohledňující každodenní provoz. ...
 • Resort Sázava 

  Černý, Jakub
  Předmětem diplomové práce je návrh novostavby ubytovacího a relaxačního areálu Resort Sázava. Stavba je umístěna na svažitý pozemek nedaleko obce Sázava, v Kraji Vysočina. Lokalita se nachází v Chráněné krajinné oblasti ...
 • Rodinný dům s kavárnou v Oticích u Opavy 

  Vaňousová, Martina
  Bakalářská práce na téma Rodinný dům s kavárnou v Oticích u Opavy na úrovni dokumentace pro provádění staveb. Stavba byla vypracována tak, že objekt je rozdělen na dvě části. První částí je rodinný dům spojený s garáží. ...
 • Rodinný dům se dvěma bytovými jednotkami v Roztokách u Prahy 

  Nedomlel, Matěj
  Cílem této bakalářské práce je návrh rodinného domu se dvěma oddělenými bytovými jednotkami na konkrétním pozemku v Roztokách u Prahy. První bytová jednotka o dvou nadzemních podlažích je navržena pro 4 člennou rodinu s ...
 • Sportovní centrum s restaurací v Holešově 

  Fridrich, Michal
  Diplomová práce ,,Sportovní centrum s restaurací v Holešově“ je zpracována ve formě prováděcí projektové dokumentace a obsahuje všechny náležitosti dle platných předpisů. Navrhovaný objekt leží na parcele č 461/1 ve městě ...
 • Volnočasový areál v blízkosti Vodního díla Král´ová 

  Varjú, Marián
  Předmětem diplomové práce je návrh novostavby objektu s campingem v obci Šoporňa. Objekt je situován v těsné blízkosti řeky Váh na rovinatém terénu. Důraz byl kladen především na celkový vizuální dojem stavby na její ...